régészeti kézikönyv

Szerkesztők: Gróf Péter, Horváth Ferenc, Kulcsár Valéria, F. Romhányi Beatrix, Tari Edit, T. Biró Katalin

Főszerkesztő: Müller Róbert

Szaklektorok: Biczó Piroska, Gábler Dénes Technikai szerkesztő: Kisfaludi Júlia

 

Kiadja a Magyar Régész Szövetség

Felelős kiadó: Jankovich-Bésán Dénes elnök
Budapest

2011

Előszó

1. Előzetes terepmunkák és távérzékelési módszerek


1.1.    Jankovich-Bésán Dénes: Régészeti megfigyelés
1.2.    Jankovich-Bésán Dénes: Helyszíni szemle
1.3.    Jankovich-Bésán Dénes: Terepbejárás
1.4.    Heilig Balázs – Kovács Péter – Pattantyús Á. Miklós: Geofizikai mérések
1.5.    Miklós Zsuzsa: Légi fényképezés (Bödőcs András, Czajlik Zoltán, Szabó Máté, Visy Zsolt
közreműködésével)

2.1.    Pusztai Tamás – Tari Edi: Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás
2.2.    Vályi Katalin: Tervásatás
2.3.    Zsidi Paula: Városi feltárás
2.4.    Temetőásatás
2.4.1. Kulcsár Valéria – Lőrinczy Gábor – Makkay János – Mráv Zsolt – Szőnyi Eszter –
Tóth Endre: Temetőfeltárás
2.4.2. Ilon Gábor: Halmok feltárása
2.4.3. Ritoók Ágnes: Templom körüli temetők feltárása
2.5.    Telepásatás
2.5.1. Sebők Kata: Őskori objektumok bontása, síktelepek feltárása
2.5.2. Csányi Marietta: A tell-feltárás
2.5.3. Kovács Péter: Római kori kő- és téglaépítészet
2.5.4. Takács Miklós: A középkori falusias települések feltárása
2.6.    Wolf Mária: Sáncok, földvárak
2.7.    Lengyel György – Mester Zsolt: Barlangi ásatás
2.8.    Tóth János Attila: Víz alatti régészet

3.1.    Bánfalvy Ferenc: Régészeti leletek „in situ” felvétele
3.2.    Harsányi Eszter – Kurovszky Zsófia: Falfestményleletek feltárása, kiemelése, megőrzése
3.3.    Bakonyi Viktória: Restaurálás és műtárgyvédelem
3.4.    Holl Balázs – Pusztai Tamás: Térinformatika alkalmazása a régészeti feltárásokon
3.5.    Tóth János Attila: A Harris-mátrix
3.6.    Tari Edit: Elsődleges leletfeldolgozás
3.7.    Kulcsár Valéria: Leltározás és tárgyleírás
3.8.    Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria: Illusztrációk
3.9.    Zatykó Csilla: Integrált kutatások: a tájrégészet
3.10.    Zsidi Paula: Integrált kutatások: a városi régészet
3.11.    Fülöpp Róbert: Térszkennerek régészeti célú felhasználása
3.12.    T. Biró Katalin: Statisztikai szempontok a régészeti anyag feltárásában és feldolgozásában
3.13.    Torbágyi Melinda – Tóth Csaba: Numizmatika

4.1.    Marcsik Antónia: Tudnivalók a humán csontanyagról
4.2.    Berendi Erzsébet: Archeozoológia
4.3.    Gyulai Ferenc: Archeobotanika
4.4.    Pető Ákos: Fitolitelemzés – terepi mintavételi módszerek a régészet szolgálatában
4.5.    T. Biró Katalin: Ásványok és kőzetek
4.6.    Szilágyi Veronika: Kerámia anyagvizsgálata
4.7.    T. Biró Katalin: Talajminták
4.8.    Molnár Ferenc: Salakok és fémek archeometriai vizsgálata
4.9.    Grynaeus András: Dendrokronológia
4.10.    Molnár Mihály – Svingor Éva: Radiokarbon kormeghatározás
4.11.    Márton Péter: Keltezés archeomágneses módszerrel

5.1.    Nováki Gyula: A Sándorfi György-féle terepfelmérési módszer
5.2.    Régészeti Kézikönyv 1954