régészeti jogszabályok
A régészettel kapcsolatos, legfontosabb hatályos jogszabályok:

2001. évi LXIV.

törvény a kulturális örökség védelméről

68/2018. (XII. 28.)

Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

439/2013. (XII. 20.)

Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről