Az MRSZ megtartotta éves közgyűlését

A Magyar Régész Szövetség 2022. május 5-én a Magyar Nemzeti Múzeum Lapidáriumában tartotta évi rendes közgyűlését, köszönjük mindenkinek, aki részt vett az eseményen. Azok számára, akik nem tudtak most jelen lenni, az alábbiakban szeretnénk röviden beszámolni a közgyűlésről és az ott elhangzottakról.

A 2021. év munkáját érintve Tankó Károly a Szövetség elnöke beszámolt az MRSZ által koordinált vagy támogatott rendezvényekről (Régészet Napja 2021, Közösségi Régészeti Konferencia II.), a régészetet érintő ügyekben történt megszólalásokról, közleményekről. A Szövetség pénzügyi helyzete stabil, de a tagdíjakból befolyó összeg valamivel alatta maradt a működés minimális szintjét biztosító kiadásoknak, a tagdíjfizetési hajlandóság ösztönzése továbbra is feladatot jelent. A Régészet Napja kiadásaira az elnökség EON pályázatot nyújtott be, ez azonban nem kapott támogatást.

A tavaly júniusban megválasztott új elnökség a tagság igényeinek, véleményének megismerése céljával év végén kérdőíves felmérést végzett, melyet 95 kolléga töltött ki. A beérkezett vélemények, a szavazás eredménye jelölik ki nagy vonalakban a következő időszak céljait is.

  • Rendszeres hírlevél a Szövetség, valamint a magyar és nemzetközi régészet aktuális híreiről.
  • Szakmai vezetések szervezése, kirándulások egy-egy régészeti tematika, régió kapcsán. Első tervezett esemény: a Budai Vár felújításához kapcsolódó tematikus séta.
  • MRSZ által szervezett műhelykonferenciák. A 2022-ben tervezett workshop témája Fettich Nándor munkássága köré szerveződik, halálának 50 évfordulójára emlékezve.
  • Általános, elsősorban régészeti módszertani kérdéseket érintő, illetve a régészet társadalmasításához kapcsolódó konferenciák megszervezése.
  • A Szövetség igyekszik nagyobb szerepet vállalni az állást kínáló intézmények és álláskereső kollégák összekötésében.
  • A tagdíjbefizetéssel évente megújuló tagsági kártya bevezetése, mely különböző kedvezményeket biztosít pl. az ország múzeumaiban, kiállítóhelyein. Mivel a szavazatok 86% támogatta az elképzelést, egyes múzeumokkal elkezdődtek a tárgyalások.
  • Az MRSZ megalapításakor, 15 éve megállapított 2000 Ft éves tagdíj mai reálértéken 4000-5000 Ft, így felvetődött a tagdíjemelés kérdése is. A szavazatok 90%-a támogatta az emelést, zöme a tagdíjat 5000 Ft-ra növelve, így a jövőben ennek mérlegelésére is sor kerülhet.
  • Az MRSZ immár hagyományos éves rendezvénye a Régészet Napja, mely 2022-ben a Megtartó közösség téma köré szerveződik, időpontja idén május 27-28.
  • Szabó Orsolya elnökségi tag és a Szövetség közösségi média felületeit koordináló felelőse beszámolt az MRSZ Facebook és Instagram oldalait folyamatosan, zömében saját tartalommal megtöltő Kontent Team munkájáról. A csapat tagjai (Gergácz Rebeka, Vindus Melinda, Deminger Csilla, Szabó Alexandra, Font Ágnes, Kertész Gabriella Nikoletta, Erdős Olívia, Zay Orsolya, Agócs Nándor és Szabó Orsolya) 13 rovat vezetésével, önkéntes alapon látják el a régészet híreit, aktualitásait a széles nyilvánossághoz eljuttató munkát, melyet ezúton is köszönünk.

Hálásak vagyunk, hogy a kérdőív kitöltése során sokan ajánlották fel segítségüket, önkéntes munkájukat a kitűzött célok megvalósításához, igyekszünk minél szélesebbre nyitni az együttműködések körét a jövőben.

Az elnökségi beszámolót a Felügyelő Bizottság jelentése követte. Fábián Szilvia elnök a tagdíjfizetési fegyelem erősítésére hívta fel a figyelmet, a Szövetség gazdálkodását a Bizottság szabályosnak találta. A Fegyelmi Bizottság képviseletében Farkas Csilla szólalt fel, a 2021. évben fegyelmi ügy nem került a Bizottság elé.

A közgyűlésen nyolc leendő új tagunk kérte felvételét a Szövetségbe, akiknek ezúton is köszönjük a bizalmat.

No Comments
Leave a Reply