Állás – Dobó István Vármúzeum

Dobó István Vármúzeum – Eger        

a Munka Törvénykönyve. 2012. évi I. törvény alapján

pályázatot hirdet

Dobó István Vármúzeum
Régészeti Osztály
osztályvezető

munkakör betöltésére.

A munkatörvénykönyves jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkatörvénykönyves jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Vár köz 1. és telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

 • Heves vármegye egész területén a régészeti és numizmatikai emlékek gyűjtése, megőrzése, szakszerű nyilvántartása, tudományos feldolgozása és közművelődési hasznosítása
 • gyűjteménykezelés felügyelete és ellenőrzése, a gyűjteményi vezetők, a gyűjteménykezelők szakmai munkájának ellenőrzése, felügyelete
 • lelettisztító brigád munkájának szervezése
 • ügyiratkezelés
 • régészeti adattár kezelés, az adattári digitalizáló munkájának szervezése, irányítása,
 • készletraktározás megtervezése, szervezése, ellenőrzése
 • a digitális régészeti archívum kezeléséhez, régészeti szerver működtetéséhez kapcsolódó szakmai koordináció elvégzése, a dokumentációs munkák koordinációja,
 • terepi munka (ásatásvezetők, technikusok, térképi és terepi digitalizálók munkájának szervezése, segéderők, eszközök, felszerelések biztosítása, külső munkatársakkal való együttműködés koordinációja, és az ezen tevékenységekhez kapcsolódó adminisztráció)
 • magnetométeres felmérési csoport munkájának szervezése
 • a régészeti gyűjteményeket kezelő szakalkalmazottak tevékenységének szervezése, a gyűjteményekre és az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenységre alapuló múzeumpedagógiai és kiállítási munkák segítése, valamint a gyűjteményi kutatószolgálat koordinálása
 • szakmai tudományos, és egyéb ismeretterjesztő kiadványok tervezése és kiadásuk gondozása
 • az irányítása alatt álló osztály munkatársaival együtt szakmai segítséget nyújt az intézmény közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységéhez, figyelemmel kíséri, segíti tudományos beosztásban dolgozó munkatársainak szakmai-tudományos munkásságát
 • tevékenysége megvalósítása érdekében bekapcsolódik az intézmény pályázati munkájába, a pályázatok elkészítéséhez szakmai segítséget nyújt
 • Heves vármegye területén a tervezhető (munkatervben szereplő) régészeti szakfeladatok ellátása, és a nem tervezhető (munkatervben nem szereplő) régészeti szakfeladatok ellátásának megszervezése, nyomon követése, adminisztrációjának koordinálása, az érvényes jogszabályok alapján
 • Heves vármegye területén a régészeti kulturális örökség elemeinek védelme, a régészeti tárgyak, műemlékek és földterületek védelmével kapcsolatos teendők megszervezése és felügyelete, valamint a kötelező dokumentációs feladatok elvégzése, a hatályos jogszabályokban előírt formák szerint

Illetmény és juttatások:

 A munkabér és egyéb juttatások megállapítása az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján történik, a felek megállapodása szerint.      

Pályázati feltételek:

Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat, régészeti ásatási gyakorlat. Legalább 2 év vezetői tapasztalat. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Idegen nyelv társalgási szintű nyelvtudás,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű együttműködési készség, a konfliktusok racionális, konstruktív kezelése, döntési képesség,
 • Kiváló szintű problémamegoldó készség, folyamatszemlélet, alkalmazkodási készség,
 • Kiváló szintű stressztűrő képesség, felelős társadalmi és privát magatartás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 • végzettséget, szakképzettséget, vezetői gyakorlatot tanúsító okiratok másolata
 • a régészeti osztály vezetésével kapcsolatos rövid szakmai koncepció ismertetése

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton allaspalyazat@egrivar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egrivar.hu honlapon szerezhet.

No Comments
Leave a Reply