Az MRSZ elnökségének közleménye „A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról” című törvényjavaslatról

Az MRSZ elnöksége több szakmai szervezethez hasonlóan rendkívül aggasztónak tartja a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát megszűntetni kívánó „A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról” tervezett törvényjavaslat bevezetésének módját és időzítését.

A törvényjavaslatban foglaltak olyan változások bevezetését tervezi, amely valós társadalmi vita és mindennemű megelőző egyeztetés nélkül, gyökeresen alakítaná át több ezer munkavállaló – köztük több száz régész – eddigi jogviszonyát.

Elfogadtathatatlannak tartjuk azt is, ahogyan a törvényjavaslatot a koronavírus járvány idején, a megszokottnál korlátozottabb cselekvőképességű szakmai közösségek elé vitték: a nagypénteken kiküldött tervezetet a húsvéti ünnepi napok alatt, kedd reggelig kellett véleményeznie a megszólított szakmai szervezeteknek és intézményeknek.

Bár az MRSZ nem kapta meg előzetes véleményezésre a törvényjavaslatot, úgy véljük, hogy egy ilyen jelentőségű változásokat tartalmazó törvény bevezetését széles szakmai egyeztetésnek és társadalmi vitának kellene megelőzni. Ezért javasoljuk, hogy a törvénytervezet ne kerüljön parlamenti tárgyalásra mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszüntetése kimondásra nem kerül és lehetőség nem nyílik társadalmi vita lefolytatására a tervezett változtatások jövőjét illetően.

No Comments
Leave a Reply