Az MRSZ elnökségének közleménye a régészeti feltárások hatósági árának március 22-i módosításával kapcsolatban

A MRSZ elnöksége elítéli és rendkívül hibás, mind a demokratikus elvek, mind a szakmagyakorlás minimumfeltételei tekintetében káros eljárásnak tartja, hogy a régészeti feltárások hatósági árát mindennemű szakmai egyeztetés nélkül, az örökségvédelmi szempontokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyva változtatta meg a kormányzat.

Elnökségünk rendkívül veszélyes és rossz iránynak véli ezt a fajta, a szakmai párbeszédet mellőző, a beruházói érdekeket kritika nélkül kiszolgáló eljárásrendet. Az újonnan bevezetett, indokolatlanul alacsony hatósági árszabás veszélyezteti, esetenként ellehetetleníti a beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátást. Az utóbbi időszakban meggyengített pozíciójú, a teljesítőképességének már így is a határain járó magyarországi örökségvédelem és régész szakmát egy ilyen döntés rendkívül nehéz helyzetbe sodorja.

Az MRSZ a szakmai szervezetekkel egyeztetve szívesen megfogalmazza azokat az előremutató javaslatokat, melyek a kialakult helyzetben megoldásként szolgálhatnak a régészeti örökségvédelemi feladatok hatékony és maradéktalan ellátásához.

No Comments
Leave a Reply