tagtoborzo

      A szövetség közleményei

Közlemény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tervezett módosításáról

A Magyar Régész Szövetség elnökségét Dr. Puskás Imre helyettes államtitkár felkérte a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény…

     Kiemelt hírek

“Sodrásban” – Az MRSZ őszi szakmai szemináriuma

A Magyar Régész Szövetség a Magyar Nemzeti Múzeum támogatásával nyílt szemináriumot rendez SODRÁSBAN: ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK A MAGYAR RÉGÉSZETBEN címmel. Időpont:…

Előadás meghívó – Sonia O’Connor: Journey to the Afterlife: The Secrets of an Iron Age Chariot Burial

2014. 10 29. szerda, 14:52

 A Közép-Európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok Programja szeretettel meghívja

Sonia O’Connor (University of Bradford, UK)

Journey into the Afterlife:

The Secrets of an Iron Age Chariot Burial

 című előadására.

 

Időpont: 2014. November 3, 17.30
Helyszín: CEU, 1051 Budapest, Nádor u. 9. Gellner Room
Az előadás angol nyelvű.
Az előadásról és az előadóról bővebben lásd a meghívóban.

Közlemény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tervezett módosításáról

2014. 10 27. hétfő, 13:00

A Magyar Régész Szövetség elnökségét Dr. Puskás Imre helyettes államtitkár felkérte a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény régészeti részének módosítása, valamint a kapcsolódó átmeneti intézkedések tervezetének véleményezésére.

Az Elnökség álláspontja szerint a módosítás a beruházásokhoz kapcsolódó jogi szabályozás terén helyes irányt és jelentős előrelépést jelent a hatályos jogszabályi tartalomhoz képest. A  tervezett változtatások magukban hordozzák annak lehetőségét, hogy számos, a beruházói oldalt és az örökségvédelmet évek óta egyaránt terhelő, súlyos problémát – így főképpen a beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás átlátható és megfelelő nagyságrendű finanszírozását – hosszú távon, fenntartható módon orvosolni lehessen. Az Elnökség örömmel tapasztalta, hogy számos olyan elem bekerült a tervezetbe, amely az MRSz 2012 januárjában, a tagság által jóváhagyott, „A beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás egységes koncepciója” című javaslatcsomagjában, valamint az elmúlt évek a régészetet érintő jogszabályváltozásaihoz kapcsolódó állásfoglalásaiban szerepelt.

Az MRSZ Elnöksége fontos új elemnek tartja az 1711 utáni csataterek törvényileg védetté nyilvánítását és a régészeti ásatásokból származó leletek forgalomképtelenségének törvényben történő ismételt megerősítését.

Az Elnökség véleményében azt is kifejezte ugyanakkor, hogy a tervezett intézményi, szervezeti átalakítások egyes elemeit aggályosnak tartja, mivel a munkaanyagban nem látja biztosítottnak a régészeti munkákat elvégző és az azokat ellenőrző szerepkörök különválását. Amellett, hogy javaslatot tett a munkaanyag néhány további, problémásnak ítélt pontjának módosítására, az Elnökség kifejezte további együttműködési szándékát a törvényalkotókkal.

Nincs másik! – kiállítás meghívó

2014. 10 22. szerda, 8:43

Nincs másik! meghívó

Elhunyt Kovalovszki Júlia, az MRSZ tiszteleti tagja

2014. 10 16. csütörtök, 10:03

Kovalovszki Júlia

(1931–2014)

Életének 83. évében meghalt Kovalovszki Júlia, a magyar középkori régészet több évtizeden át meghatározó személyisége. Diplomáját 1955-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Először szűkebb pátriája múzeumában, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban dolgozott, majd 1958-tól nyugdíjba vonulásáig a Nemzeti Múzeum Középkori Osztályának munkatársa volt. A múzeum 1967. évi és a ma is álló, 1996-ban nyílt történeti kiállításának Árpád-kori és Anjou-kori egységeinek rendezésében meghatározó szerepet játszott.

Kovalovszki Júlia az Árpád-kori településkutatás kiváló szakembere volt, Méri István tanítványaként a megalapozott ásatási megfigyeléseket biztosító ásatási módszerek alkalmazója. Jelentős feltárásai Tiszaeszlár–Bashalom, a szülői ház közelében dobozi lelőhelyek, Visegrád–Várkert. Magas fokú rajzkészsége révén nemcsak helyszíni rajzait, hanem a közlésre szánt ásatási rajzokat is rendkívüli szorgalommal maga készítette. Ezek a szakmai tulajdonságai tették érdemessé Magyarország egyik legfontosabb Árpád-kori műemléke, a feldebrői templom kutatására. Azon kevés régész közé tartozik, aki nem hagyott maga után beleltározatlan leleteket. Publikációit a feltárt jelenségek és leletanyag fegyelmezett, átgondolt közlése jellemzi, ma is a megkerülhetetlen szakirodalom körébe tartoznak.

Kollégákkal szemben mindig segítőkész volt, gyors, logikus gondolkodása hamar rátapintott a problémákra és azok lehetséges megoldására. 1997 óta már ritkán jött be a Nemzeti Múzeumba, az őt meglátogató kollégákat azonban mindig szeretettel fogadta. Tudományos tevékenységet már nem folytatott, de a régészet-műemlékvédelem eredményeit napra készen nyomon követte. Embersége, idősen is fiatalos személyisége sokáig hiányozni fog.

Konferencia felhívás – Fiatal Középkoros Régészek Konferenciája 2014

2014. 10 03. péntek, 16:04

A szervezők várják a jelentkezést a Fiatal Középkoros Régészek 6. Konferenciájára, mely 2014. november 20-22. között a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban kerül megrendezésre.

A részvétel regisztrációs díjhoz nem, a létszám felmérése miatt azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A kitöltött jelentkezési lapokat 2014. október 24-ig várjuk az f.kozepkoros@gmail.com címre.

Üdvözlettel:

a Szervezők

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

European Heritage Prize 2014

2014. 10 03. péntek, 15:52

A Magyar Régész Szövetség ezúton gratulál Jerem Erzsébet alapító tagnak, aki 2014-ben az Európai Régészet Örökség Díjban (European Archaeological Heritage Prize) részesült.

A díjat a European Association of Archaeologists erre a feladatra kijelölt bizottsága ítéli oda minden évben annak a személynek, intézménynek vagy kormányzati szervezetnek, akik kiemelkedően sokat tettek az európai régészeti örökség megóvásáért és bemutatásáért. 2014-ben Jerem Erzsébet és Marie Louise Stig Sørensen kapta az elismerést, amelyet a képen Carsten Paludan-Müller, az EAA Committee for European Heritage Prize bizottság elnöke ad át.

 

 

 

“Sodrásban” – Az MRSZ őszi szakmai szemináriuma

2014. 09 15. hétfő, 11:08

A Magyar Régész Szövetség a Magyar Nemzeti Múzeum támogatásával nyílt szemináriumot rendez

SODRÁSBAN: ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK A MAGYAR RÉGÉSZETBEN

címmel.