tagtoborzo

      A szövetség közleményei

Közlemény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/4453. számú törvényjavaslattal kapcsolatban

A Magyar Régész Szövetség elnöksége megdöbbenéssel értesült a Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter nevével jegyzett törvénymódosítási indítványról, mely többek között…

     Kiemelt hírek

RÉGÉSZET NAPJA 2015

A tavalyi év sikerét követően a Magyar Régész Szövetség 2015-ben is meghirdeti a Régészet Napját, a “Lelőhelyfelderítéstől a rekonstrukcióig” címmel. A…

RÉGÉSZET NAPJA 2015

2015. 05 09. szombat, 17:12

A tavalyi év sikerét követően a Magyar Régész Szövetség 2015-ben is meghirdeti a Régészet Napját, a “Lelőhelyfelderítéstől a rekonstrukcióig” címmel. A rendezvény időpontja 2015. május 29-30.

Eddig országszerte 33 intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez. Az általuk kínált, színes és izgalmas programok közül a www. regeszetnapja.hu weboldalon lehet válogatni. Az oldalt folyamatosan frissítjük, napról napra egyre több program jelenik meg.

FELHÍVÁS – Folytatódik a Régészeti kutatások Magyarországon

2015. 05 09. szombat, 17:00

A legfrissebb régészeti kutatások eredményeiről tájékoztató kiadvány, a Régészeti kutatások Magyarországon (RKM) folytatásán dolgoznak a Forster Központ és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai. A sorozat utolsó kötete a 2010. év feltárásait ismertette, és 2012-ben látott napvilágot. Négy év szünet után, első lépésben a 2011–2014. évek kutatási jelentéseit szeretnék összegyűjteni és kiadni. A két intézmény közreműködésével készülő, a tervek szerint 2016 első félévében megjelenő két kötet (2011–2012, 2013–2014) nyomdai kivitelezésére pályázatot nyújtott be a Forster Központ. 

A jelentéseket a 2012–2014. évekről kérik a szerkesztők (a 2011. év jelentéseit az RKM korábbi szerkesztője, Kisfaludi Júlia már összegyűjtötte és tördelésre előkészítette). Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan, bárminemű régészeti terepi munkáról (szemle, terepbejárás, megfigyelés, ásatás) – kivéve a negatív eredménnyel zárult tevékenységeket – várják a digitális jelentéseket az rkm@forsterkozpont.hu címre, 2015. május 31-ig.

A felhívás teljes szövege további részletekkel itt olvasható.

Közlemény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/4453. számú törvényjavaslattal kapcsolatban

2015. 05 08. péntek, 9:22

A Magyar Régész Szövetség elnöksége megdöbbenéssel értesült a Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter nevével jegyzett törvénymódosítási indítványról, mely többek között jelentősen átalakítaná a kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásoknál a kivitelezéseket megelőző régészeti feltárásokra vonatkozó szabályokat.

A Magyar Régész Szövetség kifogásolja, hogy a tervezet előkészítését semmilyen szakmai egyeztetés nem előzte meg.

Az Elnökség véleménye szerint a módosító javaslat súlyosan veszélyezteti hazánk kulturális örökségének jövőjét, mivel olyan korlátokat vezetne be az autópályák és a gyorsforgalmi utak építéséhez kapcsolódó régészeti feltárások tekintetében, mellyel kapcsolatban komoly szakmai aggályok merülnek fel:

1. A tervezet szerint a kiemelt útépítéseknél járulékos régészeti feladatellátásba vagy a régészeti feladatellátás jogszabályban meghatározott egyes régészeti szaktevékenységeibe nem akkreditált intézmény vagy szervezet is bevonható lenne.

Ennek bevezetése esetén gyakorlatilag okafogyottá válna a 2015 márciusában a szakmai egyeztetések után elfogadott és kihirdetett a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet, mely célja éppen a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások gyorsításának elősegítése lenne, a régészeti feltárásokban résztvevő intézmények és szervezetek körére vonatkozó magas szintű szakmai és technikai elvárások biztosítása által. A tervezet elfogadása esetén szintén okafogyottá válik az intézmények és szervezetek akkreditációja, a feltárásokban résztvevő szakmai szereplők kompetenciája és kiválasztása pedig ellenőrizhetetlenné válik, és nem segíti elő a szükségessé váló régészeti szakfeladatok gyors és magas szintű ellátását.

2. A módosítás szerint a szükséges technikai felszerelés is elszámolható lenne a régészeti feladatellátás keretében annak érdekében, hogy a régészeti feltárást a jogszabályban meghatározottak szerint feltárásra alkalmas napon kívüli napokon is végezni lehessen.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése a régészeti feltárásra alkalmatlannak minősített napok körét nagyrészt úgy állapítja meg (a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz vagy a talajvíz szintje, a csapadék mennyisége vagy jellege, vagy a rendkívüli időjárással összefüggő esemény miatt elrendelt riadó), hogy azon állapotokon még nagy anyagi ráfordítással kivitelezett technikával sem lehet olyan mértékben javítani, amely lehetővé tenné a hazai és nemzetközi régészeti feltárásokra vonatkozó szakmai protokolloknak megfelelő módszerekkel és minőségben a régészeti örökség megóvását. Így a régészeti emlékek ellenőrizhetetlen és nagymértékű pusztulását vetíti elő ennek bevezetése.

3. A Magyar Régész Szövetség Elnöksége elfogadhatatlannak tartja továbbá a tervezet azon szövegrészét, mely szerint a beruházás kivitelezésekor történő régészeti megfigyelés során régészeti lelőhely vagy lelet váratlan előkerülése a kivitelezés ütemét nem hátráltathatja, és ilyen váratlan lelet feltárásra csak akkor van lehetőség, ha a miniszter 8 napon belül elrendeli a feltárást és erről a beruházót értesíti.

Mivel az építkezéseket megelőző régészeti vizsgálatok a ma rendelkezésre álló legmodernebb eszközökkel sem képesek arra, hogy teljesen kizárják váratlan régészeti emlékek előkerülésének lehetőségét a kivitelezés közbeni földmunkák során, a gyakorlatban ez a rendelkezés szintén a régészeti lelőhelyek, leletek nagyon komoly veszélyeztetésével és hazánk pótolhatatlan régészeti emlékeinek pusztításával járhat.

Összességében a tervezet nem összeegyeztethető a nemzetközi és hazai régészeti örökségvédelemnek a szakmai feladatellátásra vonatkozó elvárásaival. A módosítás elfogadása esetén nem biztosítana megfelelően átlátható és a minőségi garanciákat biztosító kereteket az örökségvédelem területén a régészeti örökség megóvására. Ezért a Magyar Régész Szövetség javasolja a törvénytervezet újragondolását és a szakmai szervezettekkel való konzultáción alapuló újrafogalmazását.

Budapest, 2015. május 6.

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának közleménye

2015. 04 30. csütörtök, 9:53

2015. szeptemberétől elindul a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Történettudományi doktori iskola „Medievisztika és régészet” képzési programja. A programon belül a régészet önálló képzési területként működik. A képzésre a jelentkezési határidő 2015. május 15. A felvételi követelményekről a Történelemtudományi doktori iskola honlapján (http://hist.bibl.u-szeged.hu/), vagy Révész László tanszékvezető egyetemi docensnél lehet tájékozódni (revesz.laszlo@hnm.hu, tel: 70-3320-651).

A Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság felhívása

2015. 03 22. vasárnap, 17:32

a kulturális örökségvédelmi elismerések 2015. évi kitüntetettjeire történő javaslattételre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2015-ben kitüntetések adományozásával ismeri el a műemlékvédelem és a régészeti örökség védelme területén, a kulturális örökség érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek munkáját.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelete alapján  külön-külön kitüntetés adományozható a műemlékek, illetve a régészeti örökség megőrzése érdekében munkálkodó szakemberek megbecsülésére (6. §)

A Műemlékvédelemért  ̶  Forster Gyula-díjban a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként évente legfeljebb 2 fő részesülhet.

A Régészeti örökségért  ̶  Schönvisner István-díj évenként annak a két régész szakembernek adományozható, aki a régészeti örökség védelme érdekében a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű szakmai tevékenységet fejtett ki.

A kitüntetések átadására a Műemléki Világnap alkalmából kerül sor.

Az elismerések 2015. évi kitüntetettjeire a felhívás mellékleteként közzétett jelölőlap kitöltésével, az abban foglaltak szerint lehet javaslatot tenni.

Meghívó a CAA Visegrád konferenciára

2015. 03 19. csütörtök, 12:51

A„Computer Applications in Archaeology” című regionális konferencia 2015-ben a lengyelországi Cieszyn határvárosában kerül megrendezésre. A konferencia különbözik a korábbi években megrendezett szimpóziumoktól, hiszen határokon átívelő együttműködés keretein belül Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából hívja össze azokat a régészeket, akik munkájuk során számítástechnikai és távérzékelési eszközöket használnak.

A konferencia dátuma 2015. május 28–29, 30-án pedig kirándulás lesz Cieszyn történelmi városába és a Chotěbuz-ban álló koraközépkori várba.

A szimpózium a CAA PL/Lengyel Régészek Tudományos Egyesülete, a Cseh Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, a szlovák műszaki egyetem, Cieszyn múzeuma és az Archaeolingua Alapítvány közös rendezésében valósul meg.

További információ a konferencia honlapján (http://pl.caa-international.org/) és a csatolt felhívásban. 

Részvételi szándékukat kérjük, 2015. március 31-ig jelezzék maximum 250 szavas angol vagy magyar nyelvű absztraktjuk leadásával a caavisegrad2015@gmail.com e-mail címre (név, intézmény, e-mail cím megadásával). Jelentkezésüket kérjük, jelezzék a magyarországi szervezők felé is a jerem@archaeolingua.hu és az agnes.sebestyen@archaeolingua.hu címre – ugyanis a jelentkezőkkel április folyamán szeretnénk személyesen is találkozni, hogy egyeztessünk a konferencián való részvétel részleteiről.


Régészet Napja 2015 – FELHÍVÁS

2015. 03 13. péntek, 8:47

A tavalyi év sikerét követően a Magyar Régész Szövetség 2015-ben is meghirdeti a Régészet Napját.

2014-ben az ország 23 intézményében, 31 helyszínen megrendezett 150 programon több mint négyezren vettek részt. Az idei rendezvény időpontja:

2015. május 29-30.

A program fő célja ebben az évben is a régészet mint tudomány bemutatása, a régészeti kutatások friss eredményeinek népszerűsítése és eljuttatása minél szélesebb nagyközönséghez, valamint a régészeti lelőhelyek védelmének népszerűsítése. Az országos és területi érdekeltségű, illetve felsőoktatási intézmények közreműködésével nyílna lehetőség arra, hogy a résztvevők (megfelelő szakmai irányítással) saját maguk fedezhessék fel hazánk ismert és rejtett régészeti értékeit, és lássák mindazt, amivel, amiért és ahogyan mi, magyarországi régészek foglalkozunk.

2015-től kezdődően a Régészet Napját minden évben egy-egy téma köré szervezzük. Az idei rendezvénynek a “Lelőhelyfelderítéstől a rekonstrukcióig” alcímet adtuk. A tudományos munka módszertanára szeretnénk irányítani a figyelmet lelőhelyek, leletek felfedezésétől egészen a cikkírásig vagy kiállításrendezésig.

Az MRSZ az előző évhez hasonlóan vállalja a rendezvény koordinálását, országos szintű népszerűsítését. A programok a www.regeszetnapja.hu honlapra kerülnek fel. A felhívás teljes szövege itt olvasható.

Kérjük, szíveskedjenek intézményük részvételi szándékát a regeszetnapja@gmail.com címre 2015. április 10-ig jelezni, és várjuk a programtervezeteket is a mellékelt űrlapon.

„ÚJ SZÖVETSÉG” – A miskolci Herman Ottó Múzeum közleménye

2015. 02 11. szerda, 17:57

2015. február 11-én „Új szövetség” címmel különleges kiállítás nyílik a Herman Ottó Múzeum Papszeri Épületében.  Két és fél hónapra ugyanis az „Elit alakulat”, azaz a karosi honfoglalás kori temetők anyagát bemutató, új állandó régészeti kiállítás szomszédságába érkezik az “Árpád népe – Gyula népe” – A honfoglaló magyarok emlékanyaga a Közép-Tisza vidéken című vándorkiállítás. A szolnoki Damjanich János Múzeum, a kecskeméti Katona József Múzeum, az Egri Dobó István Vármúzeum, a Kalocsai Viski Károly Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum anyagából válogató tárlat Miskolcra költöztetésével rövid ideig újra egymás mellett lesznek láthatóak a két régió honfoglalás kori leleteinek legszebb darabjai.

A Herman Ottó Múzeum a kettős kiállítás megnyitása után közvetlenül egy interaktív előadássorozatot is indít: „Visszapillantó” – Régészeti kalandozások a honfoglaló magyarok világában címmel február közepén a magyar őstörténet és a honfoglalás korának fiatal kutatói számolnak majd be legújabb eredményeikről. Az előadássorozattal kapcsolatos további tudnivalókat hamarosan a múzeum honlapján, illetve a HOM Régészeti Osztály Facebook-oldalán is olvashatják.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

Fotó: Kiss Tanne István (Miskolci Galéria) és Kozma Károly (Damjanich János Múzeum, Szolnok)

Drón, holofilm, 3D – Csúcstechnológia a régészetben és a műemlékvédelemben. Konferencia és kiállítás

2015. 02 01. vasárnap, 15:00

New Digital Technologies and Hungarian Innovations in Heritage Management – Archaeology, Historical Landscape and Built Heritage
Konferencia, 2015. február 6. 9.30–18.30
MTA BTK Jakobinus terem, 1014 Budapest, Országház utca 30.

Drón, holofilm, 3D – Csúcstechnológia a régészetben és a műemlékvédelemben
Kiállítás, 2015. február 7. 10.00–18.00
Centrális Galéria, 1051 Budapest, Arany János u. 32.

Szervezők: az Archaeolingua Alapítvány és Kiadó és a CEU Kulturális Örökség Tanulmányok Programja

3D modellek, kiterjesztett valóság, holopiramis, drónok és térinformatikai rendszerek – mindez már nemcsak a jövő múzeumának kelléktára. Világszerte, és néhány éve már Magyarországon is, egyre több helyen használják az örökségvédelem és -bemutatás terén is ezeket a nemrég még futurisztikusan hangzó eszközöket és módszereket. A kétnapos budapesti rendezvény arra a kérdésre keresi a választ, hol lehetne mindezeket a jelenleginél még eredményesebben alkalmazni, akár nemzetközi együttműködések keretében. A szervezők bevallottan egyfajta high-tech börzét céloztak meg, ahol találkozhatnak a különféle modern technológiák alkalmazásával foglalkozó hazai és külföldi szakemberek és a régészeti, műemléki örökség kutatói.

Február 6-án a különféle digitális technológiák, a roncsolásmentes régészeti módszerek és virtuális valóság régészeti, örökségvédelmi alkalmazásait kutató és fejlesztő nagy nemzetközi műhelyek munkatársai és a módszereket Magyarországon meghonosító hazai szakemberek mutatják be eredményeiket a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának épületében.

A Centrális Galériában február 7-én megrendezésre kerülő interaktív bemutató és tablókiállítás a régészeti és műemléki kutatásban alkalmazott ultramodern módszereket és eszközöket tárja a látogatók elé a téma hazai és nemzetközi szakértői segítségével. Az érdeklődők tanulmányozhatják az eszközöket működés közben is, az egyes módszerekről, technológiákról és azok örökségvédelmi alkalmazásairól pedig délelőtt 11 és délután 3 órától az azokkal dolgozó szakemberek tartanak beszámolót.

meghívó és a konferencia programja innen letölthető.

Megjelent a Magyar Régészet online folyóirat 2015 téli száma

2015. 01 29. csütörtök, 20:24

A tartalomból:

Laszlovszky József – Mérai Dóra – Szabó Bearix – Vargha Mária: A pilisi “üvegtemplom”

Pásztor Emília: Magyar archaeoasztronómiai kutatások I.

Kulcsár Gabriella et al.: Egy új kutatási program kezdetei — Kakucs Archaeological Expedition – KEX 1

Mester Zsolt: Kőeszközvizsgálók konferenciái Magyarországon

Pintye Gábor: Az “Árpád-kori” Nyires falu születéséről

Hírek, könyvajánlók, programok

www.magyarregeszet.hu

 

 


Segítség, nem
tudok belépni!