A Magyar Régész Szövetség elnökségének közleménye a régész és történész-régészhallgató munkatársak Magyarságkutató Intézetből történt elbocsátása kapcsán

A Magyar Régész Szövetség elnöksége szomorúan értesült arról, hogy a Magyarságkutató Intézet egy régész és
egy történész-régészhallgató munkatársát elbocsátotta, mert azok az intézet koordinálása alatt született, a
pozsonyi csatáról szóló, ismeretterjesztő céllal készült filmet szakmai kritikával illették.

Véleményünk szerint a tudomány és a tudományos ismeretterjesztés legfontosabb pillére a logikus érvekre és
a megalapozott kutatási eredményekre épülő vita és párbeszéd, ezért a Magyar Régész Szövetség elnöksége
kiáll a tudományos vélemény szabadságáért. A tudományosság és a tudományos etika olyan alapvető elvárás,
amellyel a hazai régészet nem csak az adófizető magyar embereknek tartozik, de általuk szakmai hitelességéért
is felelősséget vállal.

A régészettudományi kutatás eredményein alapuló egykori valóság izgalmas, színes és nemzeti büszkeségre
okot adó történet. Ennek rekonstruálása közös felelősségünk, mely csak biztos szakmai alapokon álló, hiteles
forrásokon és tudományos módszereken nyugvó kutatásokkal, ezeken alapuló párbeszédben és szellemi
együttműködésben alakulhat ki.

One Comment
Dr. Hegyesi Gábor
2021.01.08. 22:19

Teljesen egyetértek az Elnökség állásfoglalásával.
A kritika megtiltása a diktatúra előszobája!
A fiatalok ne adják fel a kritikus gondolkodást – szükségük lesz még rá!!!

Leave a Reply