Összefoglaló a Magyar Régész Szövetség Egyesület 2020. szeptember 22. napjára összehívott közgyűléséről

A 2020. márciusára tervezett, de a járványügyi vészhelyzet miatt elmaradt évi rendes közgyűlés pótlásaként – a járványügyi kockázatok minimalizálása mellett – megrendezett eseményen összesen nyolc fő volt jelen. A Magyar Nemzeti Múzeum Dísz termébe összehívott közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendet, az elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Fegyelmi Bizottság 2019. évi beszámolóját.

V. Szabó Gábor elnökségi beszámolója szerint a 514.528 Ft vagyonnal rendelkező Szövetségbe 2 rendes és 2 pártoló tag lépett be, 3 tag kilépett, két tag elhunyt.

A 2019. évi közgyűlésen hozott döntés alapján a Nemzeti Régészeti Stratégiát megalapozó koncepció szövegét az elnökség kiküldte a tagságnak, valamint elhelyezte a Szövetség honlapján. A régészeti stratégiához hasonlóan, a Miniszterelnökség felkérésére az elnökség véleményezte az Európai Uniós kohéziós források 2021-2027 közötti felhasználásának tervét. Sikeres volt az immár hagyományosnak
tekinthető Régészet Napja program, ebben az évben Régészet Napja/Régészet Éjszakája 2019 – A régészet „sötét” oldala címmel várta a látogatókat országszerte. Ezúton köszönjük a szervezésben nagy szerepet vállaló Király Ágnes, Szabó Orsolya, Mag Hella, és Herbst Anna munkáját. 2019. november 29-én élénk érdeklődés kísérte a „Közösségi régészeti modellek Magyarországon” címmel, az ELTE Régészettudományi Intézetével és a Várkapitányság NZrt-vel közösen rendezett kerekasztal beszélgetést.

Az elnökség 2020. évi tervei között szereplő, 2020. március 19-20-ra tervezett Közösségi Régészet konferenciát járványügyi megfontolásokból bizonytalan időre el kellett halasztani, hasonlóan a közgyűlés idejére tervezett „Merre tovább MRSZ?” című kerekasztalbeszélgetéshez.

A Zágrábi Nagykövetség és a Zágrábi Múzeum megkeresésére a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen egy magyar régészetet bemutató eseménysorozat szervezése indult el. A Zágrábi Régészeti Fesztivál keretében 2020. május 7-9 között tervezett esemény programja, program füzete is elkészült, a Szövetség sikeresen pályázott egy miniszterelnökségi támogatásra a költségek fedezésére, a vírushelyzet miatt azonban a Fesztivál elmaradt, bizonytalan időre tolódott.

A Felügyelő Bizottság rendben találta a Szövetség 2019. évi költségvetését, de felhívta a figyelmet a tagdíjfizetési hajlandóság csökkenéséből adódó esetleges nehézségekre. A Fegyelmi Bizottsághoz a tavalyi évben nem érkezett hatáskörébe tartozó megkeresés.

Az egyéb kérdések napirend körében László János tagtársunk ásatási és feldolgozási jogokat, hatásköröket érintő kérdéseket vetett fel egy konkrét ügy kapcsán, mely ügyben a Szövetség felajánlotta közvetítő szerepét.

Budapest, 2020. szeptember 28.

V. Szabó Gábor
elnök, MRSZ

No Comments
Leave a Reply