tagtoborzo

Törvénymódosítás

2010. 06 16. szerda, 10:39

Írta: Jankovich-Bésán Dénes

A magyar országgyűlés a napokban tárgyalja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítását. Bár a javaslat nem tűnik jelentősnek (lenne még mit csiszolni rajta), mégis nagy vihart kavart. Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint arról, hogy a korábbiakhoz képest korlátozza a régészeti feltárásra jogosult intézmények körét. Azzal a bevallott céllal, hogy a 2007-ben létrehozott Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ) feltárási jogosultságát megszüntesse, és a megyei múzeumokat 2007 előtt gyakorolt jogaiba visszahelyezze.  Ezzel pedig a Szakszolgálat legfontosabb létalapját veszíti el, és kérdésessé válik további fennmaradása is.

A Magyar Régész Szövetség álláspontja a tervezett változtatással kapcsolatban a következő:

A Magyar Régész Szövetség elnöksége az elmúlt három évben több alkalommal is kifogásolta a KÖSZ létrejöttének körülményeit és működését.

Azon az állásponton voltunk ugyanis, hogy a régészet és múzeum, a régész és a múzeum elválaszthatatlan egymástól, a megfelelő szakmai színvonalat és a régészeti munka teljes folyamatát a múzeumok tudják biztosítani. Ezért tehát nagy várakozással tekintünk a benyújtott törvényjavaslat következményei elé, remélve, hogy a következő hetek intézkedései nyomán a folyamatban lévő régészeti feltárások sikeresen befejeződhetnek, és a régészeti örökség semmilyen kárt sem fog szenvedni. Kérjük továbbá az illetékesektől, hogy a KÖSZ-ben dolgozó kollégáink — akik közül sokan Szövetségünk tagjai — sorsa megnyugtatóan rendeződjék, hogy további életpályájuk végre kedvező irányt vehessen. Különösen azokra a kollégákra gondolunk, akik három évvel ezelőtt a KÖSZ elődszervezetéből, az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központból, önhibájukon kívül kerültek a most kérdésessé váló intézménybe, és egy speciális szaktudás, az épületkutatás elismert szakemberei. Nemcsak személyes sorsuk, hanem ez a szakmai feladat is intézményi hátteret és megoldást kíván.

Bízunk benne, hogy a további intézkedések nyomán a hazai régészettel kapcsolatos viták, ellentmondások és megosztottságok végre megszűnnek, és a régészek azzal foglalkozhatnak, amiről hivatásuk szól, továbbá a régészeti munka teljes folyamata egységes és átlátható mechanizmusok szerint lesz képes működni.

Módosítás: (2010. június 16. szerda, 11:46)

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!