tagtoborzo

Azzal, hogy belép a Magyar Régész Szövetség oldalára (www.regeszet.org.hu), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek:

A Magyar Régész Szövetség weblapján található tartalom a Magyar Régész Szövetség szellemi tulajdona.

A Magyar Régész Szövetség fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weblaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Magyar Régész Szövetség előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weblap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Magyar Régész Szövetség oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Magyar Régész Szövetség előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Magyar Régész Szövetség követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az regeszet.org domainnév, valamint a Magyar Régész Szövetség név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Magyar Régész Szövetség előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Magyar Régész Szövetség pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

Segítség, nem
tudok belépni!