tagtoborzo

Kulturális értékeket veszélyeztet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozata

2012. 04 10. kedd, 13:20

Írta: Lassányi Gábor

A napokban megszületett az első olyan hatósági határozat, mely nyilvántartott régészeti lelőhelyek államigazgatási segédlettel végrehajtott pusztítását eredményezi. A határozat nyomán küszöbön áll a kulturális örökség törvényileg támogatott veszélyeztetésének lehetősége. Ezzel a kulturális örökségvédelem terén bekövetkezett az a helyzet, melyet az örökségvédelmi szakmai szervezetek tavaly év végén előre jeleztek.

Az előzmény

Az Magyar Régész Szövetség és számos szakmai szervezet tiltakozott a tavaly novemberben a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv (Kötv.) életbelépett módosításai ellen. A szervezetek a törvénymódosítással beálló tarthatatlan helyzet kialakulásának veszélyeire hívták fel a döntéshozók és a nyilvánosság figyelmét.

Az első eset

A 47. sz. főút Békéscsaba – Mezőberény közötti szakaszának megerősítéséhez kapcsolódó régészeti feltárások ügyében 2012. március 7-én hozott határozatot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH). A precedens értékű határozat nyomán küszöbön áll kulturális örökségünk törvényileg támogatott veszélyeztetésének lehetősége.

A tervezett útépítéssel érintett, összesen hat régészeti lelőhely területén megelőző régészeti feltárás elvégzését javasolta korábban a feltárásra jogosult Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a KÖH tanácsadó testületeként, az Ásatási Bizottság is. A KÖH ugyanakkor figyelmen kívül hagyva ezeket a véleményeket, a javasolt hat régészeti lelőhely közül csupán kettő feltárását írta elő, további kettőn régészeti célú elfedésről rendelkezett. Két további lelőhely esetében azonban a KÖH nem tartja szükségesnek sem a feltárás, sem az elfedés elvégzését, ezzel – az érvényben lévő a kulturális örökség védelméről szóló törvény rendelkezéseivel is szembemenve – a két nyilvántartott régészeti lelőhely védelmének, megmentésének lehetőségét döntésével eleve kizárja, pusztulásra ítéli azokat.

KÖH – Magyar Kulturális Értékek: 4:2

Az elfedésre ítélt lelőhelyek kapcsán a határozat szakmai megalapozottságának hiányát jelzi, hogy a régészeti célú elfedés jogszabályilag továbbra sem megalapozott folyamatának szabályozásáról is lemond a határozat. Az elfedés – amely a törvény szerint a lelőhely fizikai állapotromlását nem eredményezheti – a felső humusztakaró eltávolítása nélkül nem lehetséges, így az ebben a rétegben található bolygatatlan régészeti jelenségek elpusztulnak. Ráadásul az út építése és használata során az alatta lévő régészeti objektumokat olyan mértékű terhelés éri, amely a leletek károsodásához vezethet. Következésképpen az elvileg a régészeti emlékek megóvását célzó elfedés ellenkező irányba, a régészeti emlékek tudatos megsemmisítésének irányába hat.

Ennél is fájdalmasabb, hogy a pusztulásra ítélt két lelőhely közül az egyik egy nagy kiterjedésű, késő avar kori település, amelynek jelentőségét a próbafeltárások egyértelműen igazolták. Nem kétséges, hogy a kivitelezési földmunkák a telepjelenségeket érintik, a felső humuszrétegben lévő régészeti jelenségeket részben vagy egészében elpusztítják. A KÖH határozatának értelmében ráadásul e jelenségek dokumentálására sem lesz lehetőség.

  

… az utolsó percek

Az MRSZ tudomása szerint az útépítés kivitelezője ezen a héten megkezdi a munkát azon két régészeti lelőhelyen, amelyek területén semmilyen örökségvédelmi intézkedést nem írt elő a KÖH. A munkafolyamatok elvégzésével a kulturális értékmentés lehetőségére nem marad mód.

Hivatali segédlet

A KÖH által előidézett helyzet további abszurditása, hogy a határozat figyelmen kívül hagyja, hogy a 2011 november óta érvényben lévő szabályozás alapján rendelkezésre álló pénzeszközök, valamint a feltárás és elfedés elvégzéséhez szükséges összeg között több tízmillió forintos eltérés van. A hiányzó pénzügyi keretet a feltárásra jogosult Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága minden bizonnyal nem tudja kipótolni, ami mind a beruházót, mind a feladatellátásra kijelölt múzeumot lehetetlen helyzetbe sodorja. Ebben az esetben a hatályos törvények szerint a KÖH-nek lehetősége lett volna a feltáráshoz szükséges többletköltségeket kormánydöntéssel engedélyeztetni, ezzel azonban nem élt.

A határozat sorozatos és rendkívül súlyos szakmai hibái arra utalnak, hogy a KÖH a tárgyalt határozatban főként a beruházói érdekek mentén, alapvető régészeti és örökségvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyva hozott döntést, amely a határozat által veszélybe sodort régészeti emlékek menthetetlen pusztulásához vezethet.

Érdekharmonizációs törvényjavaslat

A MRSZ partnerszervezeteivel javaslat-tervezet formájában kidolgozta a lelőhelyek elkerülését (tehát a beruházók számára preventív tájékoztatást) tartalmazó koncepciót, mely a kulturális örökség veszélyeztetése nélkül szolgálja a jogos beruházói igényeket, a térség-fejlesztés gazdasági érdekeit. A békéscsabaihoz hasonló helyzetek kialakulását megelőzni képes koncepció 2012 január óta a törvényhozók asztalán fekszik.

További Információ:

 

  1. 1.       Szakmai szervezetek közös közleménye a novemberben elfogadott törvénymódosítás várható következményeiről.

 

  1. 2.      Stibrányi Máté ismeretterjesztő írása és a hozzá tartozó animáció arról, hogy a régészeti célú elfedés során hogyan károsodhatnak a régészeti objektumok, leletek.

Nyitólap / Hírek / Sajtószemle /

Segítség, nem
tudok belépni!