tagtoborzo

Közlemény Magyarországnak a Faroi Keretegyezményhez történő csatlakozásáról szóló törvényelőterjesztés véleményezéséről

2012. 02 20. hétfő, 7:58

Írta: Mérai Dóra

A Magyar Régész Szövetség elnökségét megkereste Dr. Polt-Palásthy Marianna, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma helyettes-államtitkára, hogy közigazgatási egyeztetés keretében szakmai véleményét kérje. Az egyeztetés tárgyát képező törvényelőterjesztés értelmében Magyarország is részes államává válna annak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló keretegyezménynek, amelyet az Európa Tanács Faróban, 2005. év október 27. napján fogadott el.

Az MRSZ elnöksége válaszlevelében kifejtette, hogy üdvözli a kormány csatlakozási szándékát a Keretegyezményhez. Különösen fontosnak tartja a Keretegyezmény által hangsúlyozott, a kulturális örökséghez való egyéni és közösségi jogot, valamint annak a gondolatnak a lefektetését, hogy a közös európai kultúrkincsért – amelynek része a hazai régészeti örökség is –  valamennyien felelősséggel tartozunk nemcsak hazánk, de Európa felé is. A Keretegyezmény megfogalmazza a kulturális örökség fizikai állapotában (integritás) való megőrzésének primátusát. A csatlakozással Magyarország vállalja többek közt, hogy tekintetbe veszi a kulturális örökség sajátos jellegét és érdekeit a gazdasági és társadalmi környezetet formáló politikák kialakításakor, biztosítva a kulturális örökség integritásának tiszteletben tartását.

A Keretegyezményhez történő csatlakozással Magyarország vállalja azt is, hogy belép egy olyan monitoring rendszerbe, amely azt vizsgálja, hogy a kulturális örökséget érintő jogalkotás, szakpolitikák és gyakorlatok az Egyezményben rögzített elvekkel összhangban működnek-e. Az elnökség válaszlevelében felhívta a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény a jelenleg hatályban lévő, a 2011. évi CXLIX. törvénnyel módosított formájában számos ponton ellentmond a Faroi Keretegyezmény által meghatározott alapelveknek. Nem biztosítja azok gyakorlatba ültetésének feltételeit, káros a régészeti örökség integritására nézve és sérti a kulturális örökséghez való jogot. Mindezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy az örökségvédelmi törvény minél hamarabb módosításra kerüljön, összhangban a Faroi Keretegyezménnyel is, amelyhez Magyarország csatlakozni kíván.

A tervezet szövege itt olvasható:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=302#!DocumentBrowse

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!