tagtoborzo

Közlemény az MRSZ Elnökségének a Belügyminisztérium sajtóanyagára írt válaszleveléről

2013. 01 09. szerda, 20:50

A régészeti örökség és a műemléki értékek védelme 2012. szeptember 21-én a belügyminiszter hatáskörébe került. Az ezzel kapcsoltos szervezeti és tartalmi átalakítások a 2012. évi CXCI. törvénnyel módosított 2001. évi LXIV. törvényben (Kötv.; Magyar Közlöny 164. sz.,  2012. december 7.), valamint a 393/2012. Kormányrendeletben (Magyar Közlöny 175. sz., 2012. december 20.) jelentek meg, és 2013. január 1-vel lépnek hatályba. Dr. Szaló Péter területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatót tartott. A Belügyminisztérium az MRSZ-hez is eljutatta a sajtóanyagot, amelyre az MRSZ Elnöksége válaszlevelet fogalmazott. Ebben kifejtette véleményét a régészeti örökségvédelem kialakulóban lévő rendszeréről, a jogszabályi változások vélelmezhető hatásairól.

Az Elnökség válaszában ismét kiemelte, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetését elhibázott, az örökségvédelem szempontjából rendkívül káros lépésnek tartja, és alapvető fontosságúnak ítéli az örökségvédelem új szervezeti kereteinek pontos kidolgozását, valamint a régészeti örökségvédelmi feladatellátás egyes részterületeit érintő szabályozások egységes keretbe foglalását, az ellentmondások megszüntetését. Örömmel konstatálta továbbá, hogy az MRSZ néhány javaslata is helyet kapott az új szabályozásban.

Az Elnökség kiemelte azonban a most hatályba lépő szabályozás jó néhány olyan elemét, amelyet komoly veszélyforrásnak talál az örökségvédelmi (és egyben a beruházói) érdekek érvényesülésének szempontjából. Elsősorban a jelenlegi örökségvédelmi struktúra helyi szintű politikai-gazdasági kiszolgáltatottságát, illetve az ügyintézés rendjét tartja aggályosnak, valamint a súlyos ellentmondásokat hordozó fogalmi definíciókat (különös tekintettel a régészeti örökség és a teljes felületű feltárás fogalmára).

Az Elnökség ismételten jelezte, hogy kész partnerként együttműködni egy hosszú távú és hatékony, az örökségvédelmi és beruházói érdekeket egyaránt figyelembe vevő régészeti örökségvédelmi rendszer kialakításában, és jelezte, hogy mindaddig is folyamatosan tájékoztatni fogja a Belügyminisztériumot a szabályozással összefüggésben kialakuló gyakorlati problémákról.

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!