tagtoborzo

Közlemény az MRSZ 2012. évi rendes Közgyűléséről

2012. 12 25. kedd, 20:04

Az MRSZ 2012. december 14-én 11 órakor megtartotta évi rendes Közgyűlését 42 szavazati joggal rendelkező tag részvételével.

Lassányi Gábor elnök beszámolt az Elnökség a 2011.  novemberi tisztújító Közgyűlés óta végzett tevékenységéről. A beszámoló az alábbi fontosabb eseményeket érintette:

1)      Az MRSZ Elnökségéhez tíz jogszabálytervezet érkezett véleményezésre az illetékes államtitkárságoktól. A tervezetekkel kapcsolatos állásfoglalásokat az Elnökség és a Jogi és Nagyberuházási Szakbizottság fogalmazta meg. A Szakbizottság az Elnökség közreműködésével összeállította a “Beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás egységes koncepciója” című dokumentumot, amelyet a 2012 januárjában összehívott rendkívüli közgyűlés elfogadott. A dokumentum alapján a Szakbizottság törvényjavaslatot készített, amelyet március elején eljuttatott a Nemzeti Erőforrások Minisztériumához.

2)      A jogszabály-módosításokhoz kapcsolódva, szakmai szempontokat érvényesítő lobbitevékenységként született meg a „Megmentett örökség – Kincsek Európa szívéből” című kiállítás, amely a politikum képviselőit célzó parlamenti bemutató után országjáró körútra indult.

3)      2012. október 30-án az MRSZ nyílt szakmai szemináriumot rendezett “Törvénytől sújtva: a régészeti örökségvédelem új útjai” címmel.

4)      Az MRSZ 2012-ben két nyertes NKA pályázatot bonyolított le, amelyek a Ki-kicsoda a magyar régészetben és a Megmentett örökség kiállítás projektjeit támogatták.

5)      2012 novembere óta 56 új tag lépett be a Szövetségbe, a kilépők száma 5 fő.

6)      Az Elnök megtartotta a Szövetség éves pénzügyi beszámolóját, amely a honlapon hamarosan megtekinthető lesz.

Ezt követően a Fegyelmi és a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az öt szakbizottság vezetője is megtartotta beszámolóját az elmúlt időszakban végzett munkáról.

A Közgyűlés döntése nyomán módosult az MRSZ Alapszabálya. A módosítások az alábbi fő témaköröket érintették:

1)      A Közgyűlés elfogadta azon pontok módosítását, illetve beemelését, amelyek lehetővé teszik a régészhallgatók által kezdeményezett ifjúsági tagsági kategória bevezetését (3.1.1., 3.5.1. – 3.5.2., 4.3.2. – 4.3.5., 5.3.1. – 5.3.4., 9.3.13., 12.4.  pontok).

2)      Bekerült az Alapszabályba a rendes tagsághoz szükséges végzettség meghatározása (3.1.1.b pont).

3)      Rögzítésre került az Elnökséghez érkező beadványok ügymenete, a Fegyelmi Bizottság eljárásának rendje, illetve az Elnökségnek a bizottságok munkája felett gyakorolt felügyelete (9.3.15., 9.8.9., 9.8.11., 9.8.13.  pontok).

4)      A tisztségviselők választása kapcsán a választhatóság és összeférhetetlenség szempontjai is pontosabbá váltak (9.6. pont).

A Közgyűlés döntést hozott arról, hogy milyen módon kívánja rendezni az évek során felhalmozódott, jelentős összegű tagdíjtartozásokkal kapcsolatos problémát. A határozat szerint 4 évnyi tagdíjtartozás után az illető tag ügye automatikusan a Fegyelmi Bizottság elé kerül.

A Közgyűlést megelőzően, december 14-én 9.30-kor az MRSZ Elnöksége ülést tartott, melynek során egyhangú döntéssel felvette a tagok sorába Soós Eszter, Mali Péter és Király Ágnes  tagjelölteket.

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!