tagtoborzo

Közlemény az MRSZ 2013. évi rendes Közgyűléséről

2013. 12 17. kedd, 14:50

Az MRSZ 2013. december 6-án 10.30 órai kezdettel megtartotta évi rendes Közgyűlését 44 szavazati joggal rendelkező tag részvételével.

Lassányi Gábor elnök beszámolt az Elnökség a 2012. decemberi Közgyűlés óta végzett tevékenységéről.

1)      Az év folyamán megtartott öt elnökségi ülés két közleményt és nyílt levelet, valamint egy szakmai véleményt adott ki az örökségvédelem intézményi struktúráját és törvényi hátterét érintő változtatások kapcsán. Ezen felül az Elnökség levélben kereste meg Dr. Szabó Mátét, az alapvető jogok biztosát a 2012. évi CXCI. törvény módosításának Alaptörvénnyel ellentétes pontjai ügyében; a vizsgálat még folyamatban van.

2)      A „Megmentett örökség” kiállítás további öt vidéki helyszínen mutatkozott be.

3)      A taglétszám 90 fővel nőtt, elsősorban az Ifjúsági Tagozat megalakulásának köszönhetően. 15 fő jelezte kilépését a tagdíjfizetési felszólítások kapcsán, 30, tagdíjat több éve nem fizető tag ügye jelenleg a Fegyelmi Bizottság előtt van.

Az Elnök megtartotta a Szövetség éves pénzügyi beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság megtartotta beszámolóját, amelyeket a Közgyűlés elfogadott.

Vigh József, az Ifjúsági Tagozat elnöke bemutatta az újonnan alakult IT-t. A Közgyűlés egyhangúlag felhatalmazta az IT-t, hogy az idén az ifjúsági tagoktól befolyt tagdíjak teljes összegét a saját maga által meghatározott, szakmai célokra fordítsa.

Gyucha Attila és Pongrácz Zsuzsanna ismertették a közelmúlt és a közeljövő legfontosabb, a régészetre vonatkozó jogszabályi változásait, illetve a közelmúlt néhány gyakorlati tanulságát.

Lassányi Gábor ismertette a 2014. évre tervezett fontosabb tevékenységeket.

1)      A Régészet Napja címet viselő országos rendezvénysorozat 2014 májusában kerül megrendezésre. Az Elnökség és a program szervezői a Tagság segítségét kérik a programsorozat szervezésében és lebonyolításában.

2)      A Bács-Kiskun megyei közgyűlés vezetőjétől érkezett felkérésre válaszul a Szövetség kialakította álláspontját a fémkeresők régészeti célú használatához kapcsolódóan, a jogszabályi keretek felülvizsgálata kapcsán a tárgyalások folyamatban vannak.

3)      Az intézményrendszer átalakulásával a “Régészeti kutatások Magyarországon” sorozat megszakadni látszik, már a 2012. évi feltárásokat összefoglaló kötet sem jelent meg. Az MRSZ felajánlja közreműködését annak érdekében, hogy a kiadványsorozat folytatódhasson.

Az Elnökség 2014 őszére szakmai konferenciát szervez.

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!