tagtoborzo

Közlemény a kulturális szaktörvény módosításáról

2011. 10 07. péntek, 8:21

Írta: Jankovich-Bésán Dénes

A kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításával kapcsolatban a régész szakmán a megdöbbenés és a felháborodás lett úrrá. Ennek nyomán sok hír és álhír kering, ezért szükségesnek tartjuk összefoglalni az eddig történteket és kinyilvánítani a Magyar Régész Szövetség álláspontját.

Szeptember 28-án került nyilvánosságra a módosító javaslat, mely az alábbi címen olvasható:

http://www.parlament.hu/irom39/03486/03486-0013.pdf

Szeptember 30-án levélben tiltakoztunk a javaslat leginkább elsietett része ellen L.Simon László úrnak, az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága elnökének címzett levelünkben. A levelet október 3-án elküldtük Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, Dr. Réthelyi Miklós miniszter úrnak és Szőcs Géza államtitkár úrnak. A levél így szólt:

Dr. Orbán Viktor úrnak
Magyar Köztársaság Miniszterelnöke

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Engedje meg, hogy a Magyar Régész Szövetség Elnöksége — kéretlenül is — kifejezze aggodalmát A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény beterjesztett módosításával kapcsolatban.

Az előterjesztés alábbi szakaszával szemben állunk értetlenül:
„23/D § (1) A hatóság döntése alapján elvégzett megelőző feltárás vagy elfedés időtartama a beruházótól a földmunkával járó változással érintett munkaterületnek régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítő jegyzőkönyvvel történő átvételétől számított legfeljebb 30 – külön jogszabályban meghatározott – régészeti feltárás végzésére alkalmas nap, kivéve, ha a beruházó és a feltárást végző intézmény ennél hosszabb időtartamban állapodnak meg.”

Míg a módosítási javaslat ezt megelőző részeivel (az előzetes vizsgálat és a próbafeltárás szabályozása) teljes mértékben egyetértünk, addig ezt a rendelkezést sem értelmezni, sem elfogadni nem tudjuk.

Ezúttal nem is a régész szakma, vagy a múzeumok érdekeiről van szó, hanem a régészeti örökség sorsáról. Ha a feltárás időtartama ilyen módon egyszerűen szólva: „látatlanban” van korlátozva, annak következményei ugyanis beláthatatlanok. Mi történik, ha az előzetes vizsgálat és a próbafeltárás egy 40 hektáros lelőhelyet — mint az nem egyszer előfordult már — állapít meg a területen? Egy, legfeljebb két hektár feltárására kerülhet sor, és a többi — amennyiben a beruházó nem kíván hosszabb időtartamban megállapodni — elpusztítható? Vagy netán a régészeti hatóság fogja a letelt 30 nap után leállítani azt a beruházást, amely pusztítja az immáron ismert (lehatárolt) lelőhelyet? Vagy a régészeti hatóság arra kényszerül, hogy engedélyt adjon a lelőhely elpusztítására? Még súlyosabb problémaként jelentkezik ez a városi régészet esetében, ahol több méter mélyen kell kultúrrétegeket feltárni. Ezek a kérdések sajnos mindnyájunkban felmerülnek, és emiatt ezt a rendelkezést elhamarkodottnak tartjuk.

Világosan látjuk, hogy a beruházások megvalósulásának nem szabad, hogy a régészet akadálya legyen. Azzal is egyetértünk, hogy egy-egy megelőző feltárás költségei a korábbiakban nagyon „elszabadultak” és szükséges felső limitet megállapítani, ha már erre a szerződő felek maguktól nem mindig voltak képesek. Most azonban — álláspontunk szerint — ismét az történik, hogy a jó szándékú elképzelés a gyakorlatban visszafelé sül el, és több kárt okoz, mint amennyi haszonnal jár.

A Magyar Régész Szövetség az elmúlt években több megoldást is kimunkált e problémák orvoslására, módszertani és költségszámítási útmutatókat készítettünk, ezek könyv formában, illetve DVD-n meg is jelentek. Sajnos senki sem volt rájuk kíváncsi, pedig nyitottak lettünk volna minden megoldási javaslat vitájára.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az elmúlt nyolc évben kétségbeesetten figyeltük a szakmánk elleni meg-megújuló támadásokat, és a 2001-ben széles szakmai konszenzussal kimunkált örökségvédelmi törvény erodálását. Nagy reményeket tápláltunk a tavaly elkezdődött változások iránt, de ez a rendelkezés hideg zuhanyként érte nemcsak a szövetséget, hanem az egész szakmát és a közvéleményt. Tisztelettel kérjük tehát támogatását ahhoz, hogy ez a rendelkezés ebben a formában kikerüljön a javaslatból.

Ugyanis komoly veszélyt jelent a régészeti örökségre, mely köztudottan történelmünk nem megújítható forrása. Ha a beépíteni (azaz elpusztítani) kívánt területen szelektálni kényszerülünk a feltárandó emlékek között, vagy a 29. napon csapot-papot otthagyva le kell vonulni, akkor fokozottan kell számolni kiemelkedő egyedi értékek elvesztésével is. Csak egy példát említünk: a 67-es úton Balatonlellén folytatott feltáráson olyan helyen bukkantunk egy hun áldozati üstre, ahol erre senki sem számított, ilyen tárgy egész Eurázsia területéről húsz ismert, és egyértelműen a hunok hagyatéka. Ki vállalja a felelősséget, ha az ehhez hasonló leletek majd a Seuso-kincs sorsára jutnak?

A régészek más szakmákkal ellentétben nem tesznek formalizált esküt, hogy hivatásukat legjobb tudásuk szerint, az örökség minden áron való védelme érdekében művelik. Az eskünél sokkal magasabb rendű erkölcsi parancsnak engedelmeskednek, amikor mindent megtesznek azért, hogy az emlékeket a jövő számára megmentsék. A laikusoknak sokszor értéktelen cserépdarabok olyan szegecsek a történeti örökségben, mint amilyeneket az építők vernek a hidak szerkezetébe. A mérnökön kívül bárki meg merné mondani, hogy mennyi és hova kell ezekből?

Mindezen gondolatok jegyében tisztelettel kérjük e rendelkezés törlését a módosító javaslatból, és ha szükségesnek látja, a személyes egyeztetésre és a teljes folyamat minden érdeket egyeztető újragondolására is készek vagyunk.

Budapest, 2011. szeptember 30.

Magyar Régész Szövetség Elnöksége

 

Levelünkre a mai napig egyik helyről sem kaptunk érdemi választ.

Október 3-án az MMISz nyílt levélben fordult Mininszterelnök úrhoz, mely az MTI közleményei között olvasható:

http://os.mti.hu/hirek/70880/nyilt_level_dr_orban_viktor_urnak_magyarorszag_miniszterelnokenek

A levél tartalmával egyetértünk, és azt a Magyar Régész Szövetség is támogatja.

Ugyancsak október 3-án kelt az Európai Régész Szövetség elnökének dr. Réthelyi Miklós miniszter úrhoz intézett tiltakozó levele, melynek tartalma október 5-én került nyilvánosságra:

http://hirszerzo.hu/belfold/20111005_oroksegvedelmi_torveny_visszhang#rss

Mivel levelünkre választ nem kaptunk, most a nyilvánossághoz fordulunk, és ezúton is kinyilvánítjuk, hogy az idézett rendelkezést elhamarkodottnak, a törvény és a nemzetközi egyezmények szellemével ellentétesnek, és a régészeti örökség sorsára nézve károsnak tartjuk, és törlését kérjük. Álláspontunk szerint az elmúlt tíz évben többször is módosított örökségvédelmi törvény teljes újragondolása időszerű lenne, és ennek keretében — valamennyi folyamat — részletes vizsgálata és körültekintő szabályozása nyomán lehet időtálló jogszabályt alkotni.

Magyar Régész Szövetség Elnöksége

Aki egyetért a közleménnyel, és csatlakozni kíván a módosítás újratárgyalásáról szóló kezdeményezésünkhöz, az a torvenymodositas@regeszet.org.hu címre küldött rövid üzenetben megteheti.

Módosítás: (2011. november 22. kedd, 23:59)

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!