tagtoborzo

Közlemény a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben lévő egyes korményrendeletek módosításáról és kiadásáról

2012. 11 22. csütörtök, 9:52

A Magyar Régész Szövetség elnökségét dr. Magyariné dr. Nagy Edit, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára  felkérte szakmai egyeztetés keretében a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes Korm. rendeletek módosítása és kiadása tervezetének véleményezésére. Az előterjeszetés szerint annak három fő célja: 1) az örökségvédelmi feladatellátást biztosító szervezeti rendszer korszerűsítése és hatékonyságának növelése, a korábbiakban megkezdett átalakításokkal összhangban, melynek eredményeként 2013. január 1-jétől állna fel az új rendszer; 2) az eljárási szabályok összehangolása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény közelmúltban módosított formájával; 3) a beruházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátás szabályozása.

A Magyar Régész Szövetség elnöksége válaszában kifejezte, hogy az előterjesztésben ismételten megfogalmazott célok elérését a tervezett kormányrendelet szövege alapján továbbra sem látja biztosítottnak, különös tekintettel a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás már működésképtelennek bizonyult finanszírozási rendszerére. Felhívta a figyelmet továbbá, hogy a tervezetben felvázolt hatósági eljárásrend és hatáskörök nehezen követhetőek, helyenként ellentmondásosak az 5/2010. NEFMI rendelet és a Kötv. szabályozásainak összefüggéseiben.

Az Elnökség a tervezet egyes pontjaihoz kapcsolódó, konkrét javaslataiban arra törekedett, hogy a nagyberuházásokat megelőző feltárások szabályozása során a gyakorlati tapasztalatokra minél inkább építő szakmai szempontok érvényesüljenek.

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!