tagtoborzo

Közlemény a kulturális örökségvédelemre vonatkozó egyes törvények módosítástervezetének véleményezése kapcsán

2012. 10 23. kedd, 6:59

A Magyar Régész Szövetség elnökségét dr. Magyariné dr. Nagy Edit, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára  felkérte a kulturális örökségvédelemre vonatkozó egyes törvények módosítástervezetének véleményezésére.

Az Elnökség válaszában üdvözölte azt a szándékot, amely szerint a kormány az elmúlt hónapokban sorozatosan módosított jogszabályok következetlen, esetenként inkoherens előírásait rendezni, egységesíteni kívánja – különös tekintettel a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra. Tudomásul vette azt a törekvést is, miszerint a kormány a régészeti feladatellátás szabályozását az új hatósági struktúrához kívánja igazítani. A kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításának tervezetében azonban változtatásokat javasolt.

Az Elnökség különösen fontosnak tartja, hogy a régészeti örökség fogalmának olyan tartalmú meghatározása szülessen meg, amely megteremti az alapot a régészeti örökség elemeinek minél szélesebb körű védelméhez, valamint ahhoz, hogy az azok sorsával kapcsolatos döntéseket a továbbiakban szakmai szempontok határozzák meg. Az Elnökség javaslataiban arra törekedett, hogy a nagyberuházásokat megelőző feltárások szabályozása során a gyakorlati szakmai tapasztalatokból levont tanulságok érvényesüljenek, így a kormány által kezdeményezett eljárásrendet gyakorlatközelivé tegye.

Az Elnökség emellett ismételten felhívta a figyelmet, hogy kiemelten fontosnak tartja a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások jelenleg is hatályos idő- és költségkorlátjának, valamint eljárási rendjének (ld. Kötv. 23/C-E §) megváltoztatását. Az Elnökség ismételten, a régészeti feladatellás kapcsán illetékessé vált Belügyminisztérium felé is kinyilvánította együttműködési szándékát egy, a fejlesztési és az örökségvédelmi érdekek harmonizációját biztosító, európai színvonalú szabályozás kidolgozásában, és az érintettek figyelmébe ajánlotta a Szövetség által kidolgozott koncepciót, illetve törvényjavaslatot.

Nyitólap / Hírek / Szakmai hirdetmények /

Segítség, nem
tudok belépni!