tagtoborzo

Közlemény a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos újabb törvénymódosításról

2012. 11 07. szerda, 9:20

2012. október 27-én került az Országgyűlés elé a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/8886. számú törvényjavaslat, amely a 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) vonatkozásában is jelentős változásokat irányoz elő. A törvényjavaslatot 2012. november 5-én az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága általános vitára alkalmasnak találta.

A tervezet legkritikusabb elemét egy, a régészeti örökség definíciójában eszközölt, látszólag apró változás jelenti, amely a régészeti örökség fogalmának korábbi meghatározásával szemben az emberi lét felszín alatti nyomai közül csak az ún. „jelentőseket” jelöli meg védendőként. A javaslatban szereplő, szakmai szempontból értelmezhetetlen korlátozás okát a törvény egy másik paragrafusa világítja meg, mely szerint régészeti örökségünk csak régészeti feltárás keretében mozdítható el eredeti helyzetéből. A fogalmi szűkítéssel tehát nemzeti örökségünk egyes elemei, amelyek a pillanatnyi politikai-gazdasági érdekek számára akadályt jelentenek, immár jogszabályilag támogatva hagyhatók figyelmen kívül, majd pusztíthatók el a beruházások kiviteli munkái során. Régészeti emlékek elmozdítása eddig – az európai normáknak és gyakorlatnak megfelelően – csak szakszerű régészeti feltárás keretében volt lehetséges. Mostantól azonban nem lesz büntetendő cselekedet, ha valaki munkagépekkel hordja el a magyar és az egyetemes történelem emlékeit.

A védendő régészeti örökség körét leszűkítő törvény életbe lépése esetén azzal a  –  nyilván a jogalkotó által sem kívánt – következménnyel is szembe kell majd nézni, hogy a nem „jelentős” régészeti lelőhelyeink fosztogatása a továbbiakban nem lesz szankcionálható, és hazánk régészeti kincsei akadálytalanul juthatnak majd el az illegális műkincskereskedelem hálózatába.

A tervezett, immáron az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottság által is támogatott, a közeljövőben a Parlament elé kerülő jogszabályi változtatás nemcsak a hazánk által is aláírt Vallettai egyezménynek mond ellen, hanem Magyarország Alaptörvényének számos pontjával is szemben áll.

A tervezet további aggodalomra okot adó eleme a feltárások elvégzésére jogosult szervezetek körének egyelőre tisztázatlan szerkezetű kiterjesztése. Ezt a feladatot az eddigi szabályozás szerint a megyei hatókörű városi múzeumok látták volna el. A törvényjavaslat indoklásában a verseny megteremtése szerepel mint a változtatás legfontosabb oka, azonban egy ilyen szisztéma bevezetésére jelenleg nem állnak rendelkezésre a – nemzetközi gyakorlatnak is – megfelelő, jogi környezetbe ágyazott szakmai szabályozók (pl. egységes és kötelező protokollok, akkreditáció, minőségbiztosítás), ráadásul a feltárásokra fordítható, törvényben rögzített költségkeret sem teszi lehetővé valódi verseny kialakulását.

Elfogadása esetén a mostani tervezet tavaly november óta a hatodik olyan jogszabály-változtatást jelentené, amely a beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatok ellátásához fűződik. A folyamat során – amint azt a számos, egymásnak és az egyéb kapcsolódó jogszabályoknak ellentmondó elem mutatja – a politikai szándékok egyre zavarosabbakká váltak, az örökség védelmének rendszere pedig egyre kaotikusabb. Mindez bizonyosan nem szolgálja sem a politika, sem a beruházók érdekeit, és emellett figyelmen kívül hagyja a magyar társadalomnak kulturális örökségéhez fűződő jogait is. Mindezek miatt Szövetségünk szorgalmazza a régészeti örökség védelmének új, stratégiai igényű, szilárd szakmai alapokon történő újragondolását.

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!