tagtoborzo

Folytatódik a DISCO-projekt

2011. 07 27. szerda, 12:35

Írta: Jankovich-Bésán Dénes

A DISCO (Discovering the Archaeologists of Europe 2006-2008) az Európai Unió által finanszírozott kutatási program a régészeti szakma, közelebbről a régészek helyzetét mérte fel 10 EU-tagállamban. A projekthez Ausztria és Magyarország később önként csatlakozott, ami azt jelentette, hogy a pályázatból származó anyagi támogatást nem kaptak. Minden résztvevő intézmény (“partner”) a saját országában végezte el az adatgyűjtést és elemzést, közös szempontrendszer alapján. Minden összefoglaló jelentés két nyelven, angolul és a saját nemzeti nyelven készült el. Az eredményeket európai kontextusban értékelő összefoglalás is megjelent már angol nyelven (Archäologisches Nachrichtenblatt, Band 15, 2/2010).

Eredményei hasznosnak bizonyultak mind a részvevő országokon belül, mind összeurópai szinten. Az elkészült összefoglaló jelentések a résztvevő országokban számos alkalommal szolgáltak a döntéshozók számára hivatkozási alapként.

  • Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a projektet, visszajelzései hasznosak voltak. A projekt értékeként külön kiemelte, hogy Magyarország (a Magyar Régész Szövetség) és Ausztria egy későbbi fázisban, anyagi támogatás nélkül is értelmét látta bekapcsolódni.
  • Emelte a projekt értékét, hogy különféle intézmények vettek részt: egyetemek, kutatóintézetek, szakmai egyesületek, magáncégek, stb.
  • A DISCO 2006-2008 a gazdasági válságot megelőző helyzetben mérte fel a régészeti munkaerőpiacot. A világgazdaságban bekövetkezett változások az egyes nemzetek gazdaságában is változást hoztak, amely következtében Európa-szerte új helyzetbe került a régészet is.

A sikeres befejezés után a résztvevő intézmények elhatározták, hogy érdemes folytatni a programot. Ennek érdekében 2011. július 2-3-án Prágában értekezletet tartottak, hogy megtervezzék a folytatást, és az alábbi tervezetet dolgozták ki:

  • Javaslatuk szerint a DISCO 2012-2014 során tervezett felmérés a gazdasági válság utáni helyzettel és azzal kapcsolatos változásokkal kapcsolatban gyűjt és szolgáltat majd hasznos adatokat, és alkalmat kínál ezzel kapcsolatos reflexiók megfogalmazására. A tervezett projekt figyelmet kell, hogy fordítson a vállalkozói szféra (magáncégek) régészetben betöltött szerepére, hogy javaslatokkal tudjon hozzájárulni a helyes gyakorlat kialakításához. Figyelemmel kell kísérni a vállalkozók országhatárokon átívelő tevékenységét is.
  • Szabad versenyes piac a régészetben: minőségellenőrzés és minőségbiztosítás lehetőségei a gazdasági változások idején és változó rendszerek keretében; annak feltérképezése, hogy ez törvényileg hogyan biztosított az egyes országokban. Javaslatok a törvényi szabályozás és szabad versenyes piac viszonyának rendezésére; annak vizsgálata, hogy lehetséges-e egységes EU-szabványokat felállítani?
  • A teljes- és részmunkaidős foglalkoztatottság mellett érdemes felvenni a hosszú és rövid távú szerződéses foglalkoztatottság szempontjait és ellentmondásait is.
  • A DISCO 2012-2014 a munkavégzéshez szükséges készségek feltérképezését is tervezi, azaz annak felmérését, hogy a régészek a rendelkezésükre álló munkalehetőségeknek megfelelő készségekkel rendelkeznek-e.

A projekt jelentőségét részben éppen az adja, hogy lehetőség nyílik megragadni ezeket a változásokat, akár más korábbi, rokon kezdeményezések eredményeihez kapcsolódva (pl. Archaeology and the Global Economic Crisis, eds. N. Schlanger and K. Aitchison; Archaeology in Contemporary Europe project).

A tervek szerint a DISCO 2012-14 hosszabb távon részét képezi majd egy tervezett DISCO World projektnek. Ezért vett részt a prágai találkozón Teresita Majewski (Statistical Research, Inc., USA) mivel egy hasonló, de Észak- és Dél-Amerikát lefedő felmérés terve foglalkoztatja.

A lehetséges projektkezdeményező szervezetnek a Yorki Egyetemet, projekt managernek pedig Dr. Kenneth Aitchisont javasolták a résztvevők. Potenciális partnerszervezetek: a prágai találkozón személyes képviselővel jelen volt országok: Ausztria, Csehország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és az Egyesült Királyság. Határozott érdeklődést mutató, lehetséges partnerszervezetek ez alkalommal nem tudtak személyes képviselőt küldeni Bosznia-Hercegovinából, Ciprusról, Görögországból, Lettországból, Hollandiából, Svédországból. Bizonyos fokú érdeklődést mutattak lehetséges partnerszervezetek Örményországból, Belgiumból, Bulgáriából, Grúziából, Portugáliából.

A tervezett projekt
-        ösztönzi a szakképzés és a munka világa közti együttműködést a régészet terén, annak érdekében, hogy a szakképzés minél inkább megfeleljen a munkaerőpiac (munkaadók és munkavállalók) igényeinek.
-        célja, hogy szükségessé váló készségek és kompetenciák jobban körülírhatóak és előre jelezhetőek legyenek, és hatékonyabban lehessen integrálni őket a szakképzési kínálatba. Eredményei előmozdítják a tanulás és a munka összeegyeztethetőségét.
-        mindezt információ- és tapasztalatgyűjtés és -csere útján éri el (adatállomány összeállítása a régészet terén), valamint azáltal, hogy elősegíti az „új munkahelyekhez szükséges új készségek” kezdeményezéshez kapcsolódó közös megközelítések, módszerek és eszközök terjesztését és alkalmazását.

Célja, hogy az előzmény projekt (Discovering the Archaeologists of Europe) eredményeire építve, egyben aktualizálva és kibővítve azt, meghatározza és tárgyalja az elmúlt öt évben bekövetkezett gazdasági változások által okozott átalakulásokat, azok hatásait, valamint hogy
-        információt gyűjtsön a munkaerőpiacról és annak tendenciáiról, beleértve a munkaerő-képzés, munkaerő-toborzás, a szakmai előmenetel problémáit, mind a kínálat (egyéni munkavállalók) mind a kereslet (munkaadók) szemszögéből;
-        feltérképezze az elvárásokat a képzés terén, valamint a képességbeli hiányosságokat;
-        felmérje minden résztvevő tagállamban a régészek számát és megrajzolja a régészek szakmai profilját;
-        feltérképezze azokat a munkaadókat, amelyek szerepet játszanak a régészet terén, mint szakmai szolgáltató, szakértő vagy szakemberképző intézmények;
-        olyan információval segítse a munkaadókat, amelyet hasznosítani tudnak működésük tervezése során, és amelynek segítségével növelhetik hatékonyságukat;
-        olyan információval segítse a munkavállalókat, amely segíti őket a karriertervezés során.

A prágai találkozón Magyarországot a Magyar Régész Szövetség delegáltja, Mérai Dóra képviselte. A projektben való részvételről a végeleges döntést a szövetség elnöksége 2011 szeptemberében hozza meg, a projekt indulása előreláthatólag 2012. szeptemberében lesz.

A találkozó teljes jegyzőkönyve és munkaanyagai elérhetőek az alábbi weblapon:
http://www.landward.eu/2011/07/discovering-the-archaeologists-of-europe-2012-14.html

Mérai Dóra részvételét a Tempus Közalapítvány Leonardo-programja tette lehetővé.

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

 

Módosítás: (2011. július 27. szerda, 11:25)

Nyitólap / Hírek / Szakmai hirdetmények /

Segítség, nem
tudok belépni!