tagtoborzo
Slider logo bg

Pályázati felhívás

2019. 10 01. kedd, 11:07

A Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány pályázatot hirdet olyan fiatal kutatók számára, akiknek kutatási területe a középkori magyar történelem, régészet vagy más, ezekhez kapcsolódó tudományterület. Az ösztöndíjra pályázni lehet egy 2018. október 31. után megjelent vagy megvédett munkával (könyv, tanulmány, disszertáció, szakdolgozat), vagy publikálatlan dolgozattal, melynek témája a magyar középkor vagy annak egyetemes történeti kapcsolatai, és amely alapkutatásokon, forrásfeltáráson alapuló új eredményeket tartalmaz.

Az ösztöndíjra olyan kutató pályázhat, aki 2020. január 28-ig nem tölti be 40. életévét.Az Alapítvány egyúttal pályázatot hirdet diákok és doktoranduszok számára is. A Kubinyi András Ifjúsági díjra szakdolgozattal, kisebb terjedelmű tanulmánnyal olyan tudományos fokozattal még nem rendelkező egyetemi hallgatók pályázhatnak, akik 2020. január 28-ig nem töltik be 30. életévüket. A pályázat egyéb feltételei megegyeznek a Kubinyi András-díj pályázati feltételeivel.

A Kubinyi András-díjra benyújtott pályaművet elektronikus példányban kell beküldeni az Alapítvány címére:
e-mail: kubinyi.andras.alapitvany@gmail.com
Amennyiben a pályaműhöz nagy mennyiségű képanyag tartozik vagy a pdf feltöltése valamilyen ok miatt nem lehetséges, a pályamű, illetve annak képmelléklete nyomtatott formában is benyújtható az alábbi címre:
Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány (MTA BTK Történettudományi Intézet)
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
A szakmai önéletrajzot ebben az esetben is kérjük a fenti e-mail címre elküldeni, jelezve, hogy a pályaművet a pályázó postán küldte be.

A Kubinyi András Ifjúsági díjra benyújtott pályaművet csak elektronikus formában kell beküldeni az Alapítvány e-mail címére.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó rövid szakmai önéletrajzát és elérhetőségét pdf formátumban.
Benyújtási határidő: 2019. október 31.
Az Alapítvány kuratóriuma egy ösztöndíjat és egy ifjúsági díjat ítél oda.

Budapest, 2019. szeptember 30.

Solymosi László
a Kuratórium elnöke

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Álláshirdetés

2017. 06 15. csütörtök, 7:39

A miskolci Herman Ottó Múzeum régész és múzeumi geodéta, múzeumi rajzoló munkatársakat keres határozott időre. További információ a linkekre kattintva tölthető le. Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

Képtalálat a következőre: „miskolc herman ottó múzeum”

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Álláslehetőség régészeti szakügyintéző munkakörben

2016. 03 21. hétfő, 20:31

A Nógrád Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet régészeti szakügyintéző munkakör betöltésére.

A felhívás szövege ide kattintva érhető el.

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Régész állás

2015. 06 29. hétfő, 11:21

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum régészeti osztálya középkoros régészt keres. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 7. További információ itt olvasható.

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Álláshirdetés – régész és régésztechnikus

2014. 01 03. péntek, 6:32

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Régészeti Osztály pályázatot hirdet régész és régésztechnikus munkakörök betöltésére.A pályázatok szövege itt és itt olvasható. Jelentkezési határidő: 2014. január 6.

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

A Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány pályázati felhívása

2013. 09 27. péntek, 18:05

A Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány pályázatot hirdet olyan fiatal kutatók számára, akiknek kutatási területe a középkori magyar történelem, régészet vagy más, ezekhez kapcsolódó tudományterület. Az ösztöndíjra pályázni lehet egy 2013. január 1. után megjelent vagy megvédett munkával (könyv, tanulmány, disszertáció, szakdolgozat), vagy publikálatlan dolgozattal, melynek témája a magyar középkor vagy annak egyetemes történeti kapcsolatai, és amely alapkutatásokon, forrásfeltáráson alapuló új eredményeket tartalmaz.

Az ösztöndíjra olyan kutató pályázhat, aki 2014. január 28-ig nem tölti be 40. életévét.

Az Alapítvány egyúttal pályázatot hirdet diákok és doktoranduszok számára is. A Kubinyi András Ifjúsági díjra szakdolgozattal, kisebb terjedelmű tanulmánnyal olyan tudományos fokozattal még nem rendelkező egyetemi hallgatók pályázhatnak, akik 2013. január 28-ig nem töltik be 30. életévüket. A pályázat egyéb feltételei megegyeznek a Kubinyi András-díj pályázati feltételeivel

Mind a Kubinyi András-díjra, mind a Kubinyi András Ifjúsági díjra benyújtott pályaművet egy nyomtatott példányban, valamint elektronikus adathordozón kell beküldeni az Alapítvány címére:  Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány,1014 Budapest, Úri utca 53.  A pályázathoz mellékelni kell a pályázó rövid szakmai önéletrajzát és elérhetőségét. A pályamű és az életrajz elektronikus (pdf) változatát az Alapítvány e-mail címére is kérjük elküldeni: kubinyi.andras.alapitvany@gmail.com. Benyújtási határidő: 2013. október 31. Az Alapítvány kuratóriuma egy ösztöndíjat és egy ifjúsági díjat ítél oda.

Budapest, 2013. szeptember 24.

Solymosi László

a Kuratórium elnöke

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Álláshirdetés: régész-muzeológus

2013. 02 26. kedd, 15:10

Az egri Dobó István Vármúzeum pályázatot hirdet régész-muzeológus munkakör betöltésére. A pályázat szövege itt olvasható.

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Pályázati felhívás régészeti emlékek, ásatások 3D scanneres dokumentálásra

2013. 02 23. szombat, 12:46

Az alábbi pályázati felhívást juttattatta el a SziMe3D kft a Magyar Régész Szövetséghez:

Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programja  keretében támogatott SziMe3D projektben a 3DAR alprojekt a hazai műemlékek és kiemelt nemzeti fontosságú tárgyi emlékek 3D digitális megőrzésének módját fejleszti tovább, múzeumi, turisztikai, oktatási hasznosítását teszi lehetővé. Munkánk során az épített örökség és kiemelt fontosságú tárgyi emlékek 3D-s modelljét állítjuk elő. A kutatás-fejlesztési cél a felhasználható digitalizálási technológiák kiválasztása, tesztelése, értékelése, a különböző feldolgozási és optimalizálási eljárások elemzése. Feladatunk a kiválasztott objektumok és tárgyak megjelenítése kulturális célú, turisztikai, oktatási és kutatói környezetben is.

Az alprojekt keretében feldolgozandó objektumok és tárgyak kiválasztása eddig csak részben történt meg. Lehetőséget látunk további objektumok, tárgyak digitális 3D feldolgozására, így várjuk mindazon intézmények, illetve muzeológusok, régészek, művészettörténészek, építészek javaslatait, akik biztosítani tudják az általuk megajánlott tárgyak, objektumok szakmai dokumentációjának elkészítését, rendelkezésre bocsátását, a felméréshez szükséges engedélyek beszerzését.

Az általunk végzett felmérési, feldolgozási, munka ingyenes, ugyanakkor nem áll módunkban ellentételezni a közreműködők munkáját sem. Közös munkánk busás fizetsége az emlékek megőrzése, a legkorszerűbb technológiákkal való feldolgozása, oktatási, kutatói, turisztikai célú 3D megjelentetése.

Külön felhívjuk a régészek figyelmét arra, amennyiben a 2013-ban folyó ásatások során olyan leletre bukkannak, amely „in-situ” 3D megőrzését fontosnak tartják, jelezzék számunkra, lehetőségeink függvényében segítséget nyújtunk ebben is.

A jelentkezők javaslatai közül a szakmai és technológia szempontok szerint, szakértők bevonásával választjuk ki a feldolgozásra kerülőket.

A munka során elkészülő dokumentumokban, az alprojekt honlapján (www.szime3dar.com), publikációkban és előadásokban természetesen minden esetben megjelöljük a forrásokat, a közreműködőket.

A javaslatokat nem több, mint két (A4) oldalas, lehetőleg képpel illusztrált levélben várjuk 2013. augusztus 31-ig a következő email címre:  info@szime3dar.com

Tarpa

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Pályázati felhívás

2013. 01 11. péntek, 8:52

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat ismét meghirdette az Ad astra…-díjat a fiatal régészek számára. A pályamunkáinak beadási határideje 2013. március 18. További információ itt.

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Álláshirdetés – régész

2012. 10 02. kedd, 20:38

Budapest Főváros Kormányhivatala pályázatot hirdet Budapest Főváros Kormányhivatala
Műemlékvédelmi és Régészeti Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerv, régész
munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 12.

A hirdetés teljes szövege itt olvasható.

Nyitólap / Hírek / Pályázatok /

Segítség, nem
tudok belépni!