tagtoborzo
Slider logo bg

Egy új fejezet kezdete. Rövid beszámoló a „Közösségi régészeti modellek Magyarországon” című kerekasztal beszélgetésről

2020. 01 07. kedd, 18:07

2019. november 29-én a Magyar Régész Szövetség, az ELTE Régészettudományi Intézete és a Várkapitányság NZrt. közös szervezésében került sor a „Közösségi régészeti modellek Magyarországon” című kerekasztal beszélgetésre.

Az ELTE Régészettudományi Intézetében megrendezett szakmai fórumon szót kaptak mindazon szervezetek képviselői, akik munkájuk során kapcsolatba kerültek a közösségi régészet szereplőivel. A rendezők tudatosan tervezték zártkörűre a programot, mivel céljuk az volt, hogy első lépésként azok szembesüljenek ennek az új irányzatnak a sikereivel és esetleges buktatóival, akik valamilyen formában maguk is próbálkoztak ilyen modellek kialakításával.

Az egész napos rendezvény nyitó előadását Rácz Tibor Ákos tartotta, aki a közösségi régészet egyik legkorábban létrehozott és legátgondoltabb magyarországi modelljét működteti Pest megyében. Az ezt követő előadások a hazánkban működő közösségi régészeti kezdeményezéseket mutatták be (Bakos Gábor – Miskolc, Bálint Marianna – Hajdúböszörmény, Gulyás András – Jászberény, Kovács Péter – Szolnok, Pap Evelin – Baja, Péterváry Tamás – Veszprém, Rosta Szabolcs és Pánya István – Kecskemét, Szabó Máté - Pécs), majd felkért hozzászólók értékelték a megismert modelleket (Hudák Krisztina, Lassányi Gábor, Laszlovszky József, Losonczi Máté, Tóth Balázs,Vida István). A nap végén a meghívott vendégek kaptak lehetőséget arra, hogy egy vita keretében hozzászólhassanak az addig elhangzottakhoz.

A kerekasztalbeszélgetés résztvevői tájékozódhattak a területi, megyei hatókörű városi, vagy az országos gyűjtőkörű intézmények gyakorlati módszereiről és hallhattak az egyetemek, és a hivatali munkatársak tapasztalatairól is. A résztvevők általánosságban egyetértettek abban, hogy a társadalom felől érkező igényt a szakmának tudnia kell kezelni, el kell mozdulni a valós, élő, partneri alapon működő együttműködések irányába, ami a régész-múzeológus szakmának is létfontosságú érdeke.

A nap folyamán egyértelműen kiderült, hogy a közösségi régészeti modellek rendkívül érzékeny pontja a fémkeresőzés kezelése. Néhány kolléga veszélyesnek tartja a „civil” fémkeresősök felé nyitást és kezelhetetlen folyamatok elindítójának véli ezt az irányzatot. Az előadások alapján az is világossá vált, hogy a közösségi régészet, és benne a fémkeresőzés gyakorlata ma még rendkívül sokszínű, a különféle helyzetek és emberi tényezők mentén folyamatosan alakul és még jónéhány „gyermekbetegséggel” küzd.

A felszólalók túlnyomó része egyetértett abban, hogy a jövőben alulról szerveződően kell megteremteni azokat a kereteket, melyen belül minden olyan egyén, illetve szerveződés megtalálja a helyét, aki közösségi régészettel szeretne foglalkozni. Mindemellett világossá vált az is, hogy minden szakmabeli számára rendkívül nagy felelősséggel jár, hogy modelljét úgy működtesse, hogy azáltal ne sérüljenek az örökségvédelem szempontjai.

A beszélgetés végén megegyezés született arról is, hogy a kerekasztal során megkezdett egyeztető munka folytatódjon: a gyakorlati tapasztalattal rendelkező tagok a továbbiakban folyamatosan kommunikáljanak egymással a vázolt célok elérésének érdekében. Ennek jegyében 2020 márciusában a Közösségi Régészeti Egyesület, a Magyar Régész Szövetség, valamint a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat egy immár mindenki felé nyitott, széles körű konferencia megrendezését tervezi Szentendrén, ahol a szakma képviselői mellett a civil oldal is meghívást kap eredményeinek és elképzeléseinek a bemutatására. (Az eseményről szóló felhívást hamarosan közzéteszik a rendező szervezetek.)

V. Szabó Gábor – Rózsa Zoltán

Galéria:

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Közösségi régészeti modellek Magyarországon

2019. 11 14. csütörtök, 10:58

2019. november 29-én, pénteken a Magyar Régész Szövetség, az ELTE BTK Régészettudományi Intézete és a Várkapitányság Nonprofit Zrt. Közösségi régészeti modellek Magyarországon címmel zártkörű szakmai programot szervez a Magyar Tudomány Ünnepe keretében.

   

Program: 

10.00: megnyitó

 • Borhy László rektor, akadémikus (ELTE)

10.10: köszöntő

 • Rózsa Zoltán, régész (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest) – Szabó Gábor, régész, PhD, habil. egyetemi docens (ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest)

10.20: nyitóelőadás

 • Rácz Tibor Ákos, régész, PhD (Ferenczy Múzeumi Centrum, Gödöllő)

10.40: az egyes közösségi régészeti modellek bemutatása

 • Bakos Gábor, régész (Hermann Ottó Múzeum, Miskolc)
 • Bálint Marianna, régész, PhD (Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény)
 • Gulyás András, régész (Jász Múzeum, Jászberény)
 • Kovács Péter, régész (Damjanich János Múzeum, Szolnok)
 • Pap Evelin, régész (Türr István Múzeum, Baja)
 • Péterváry Tamás, régész, PhD (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém)
 • Rosta Szabolcs, régész, PhD, múzeumigazgató (Katona József Múzeum, Kecskemét)
 • Szabó Máté, régész, PhD, egyetemi tanársegéd (PTE BTK Régészeti Tanszék, Pécs)

13.00–14.00: ebédszünet

14.00: kerekasztalbeszélgetés és vita

felkért hozzászólók:

 • Bertók Gábor, régész, PhD, egyetemi adjunktus (PPKE BTK TI Régészeti Tanszék, Budapest)
 • Dani János, régész, PhD, régészeti igazgatóhelyettetes (Déri Múzeum, Debrecen)
 • Hudák Krisztina, régész, PhD (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
 • Lassányi Gábor, PhD, régész (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest)
 • Laszlovszky József, régész, CsC, egyetemi tanár (Közép-európai Egyetem, Budapest)
 • Losonczi Máté, régész (Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Győr)
 • Mordovin Maxim régész, PhD, habil. egyetemi docens (ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest)
 • Tóth Balázs, régész (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest)
 • Vida István, régész, numizmatikus, PhD (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)

Helyszín: ELTE BTK, Régészettudományi Intézet, Budapest, Múzeum körút 4b. B épület 217. terem.

A rendezvény zártkörű, csak az előadókat, a felkért hozzászólókat, valamint a meghívottakat tudjuk fogadni.

A program folytatásaként az Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2020 tavaszán a fenti szervezetekkel és a Ferenczy Múzeumi Centrummal együttműködve a hazánkban korábban kevésbé ismert és elterjedt közösségi régészet jobb megismerését célzó konferenciát szervez.

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

„CRAFTER – Európai kézművesség a bronzkorban és ma” című kiállítás Debrecenben

2019. 10 09. szerda, 13:10

A CRAFTER projekt utolsó állomásához érkezett. 2019. október 15-én kedden, 16 órakor nyílik Debrecenben és egészen december 31-ig látogatható lesz a „CRAFTER – Európai kézművesség a bronzkorban és ma” című kiállítás.

A Kreatív Európa Program támogatásával a programban résztvevő spanyol, német, magyar és szerb keramikus mesterek újraalkották a bronzkori Európa kiemelkedő régészeti kultúráinak (El Argar, Délkelet-Spanyolország; Únětice/Aunjetitz, Közép-Európa; Füzesabony, Kelet-Magyarország; Vatin/Vattina, Dél-Szerbia) legszebb kerámia edényeit. Magyarországon a debreceni Déri Múzeum ad otthont a kiállításnak. A másolatok készítésének folyamatát egy-egy hangulatos dokumentumfilm mutatja majd be, mely mélyebb bepillantást enged majd az őskori kerámiaművesség technikai fogásaiba. A film megtekinthető a kiállításon és DVD-n megvásárolható lesz a helyszínen.

Az „In their hands” című film magyarországi vonatkozású részeinek elkészítésben a Déri Múzeum és az MTA BTK Régészeti Intézet munkatársai vettek részt, Gucsi László keramikus-restaurátor munkáját Balogh Csaba operatőr-rendező rögzítette. A film végleges formáját a spanyolországi La Bastida Régészeti Lelőhely Baráti Köre (ASBA) munkatársainak vezetésével nyerte el.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szervezők a megnyitón és a kiállításon egyaránt.

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Pályázati felhívás

2019. 10 01. kedd, 11:07

A Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány pályázatot hirdet olyan fiatal kutatók számára, akiknek kutatási területe a középkori magyar történelem, régészet vagy más, ezekhez kapcsolódó tudományterület. Az ösztöndíjra pályázni lehet egy 2018. október 31. után megjelent vagy megvédett munkával (könyv, tanulmány, disszertáció, szakdolgozat), vagy publikálatlan dolgozattal, melynek témája a magyar középkor vagy annak egyetemes történeti kapcsolatai, és amely alapkutatásokon, forrásfeltáráson alapuló új eredményeket tartalmaz.

Az ösztöndíjra olyan kutató pályázhat, aki 2020. január 28-ig nem tölti be 40. életévét.Az Alapítvány egyúttal pályázatot hirdet diákok és doktoranduszok számára is. A Kubinyi András Ifjúsági díjra szakdolgozattal, kisebb terjedelmű tanulmánnyal olyan tudományos fokozattal még nem rendelkező egyetemi hallgatók pályázhatnak, akik 2020. január 28-ig nem töltik be 30. életévüket. A pályázat egyéb feltételei megegyeznek a Kubinyi András-díj pályázati feltételeivel.

A Kubinyi András-díjra benyújtott pályaművet elektronikus példányban kell beküldeni az Alapítvány címére:
e-mail: kubinyi.andras.alapitvany@gmail.com
Amennyiben a pályaműhöz nagy mennyiségű képanyag tartozik vagy a pdf feltöltése valamilyen ok miatt nem lehetséges, a pályamű, illetve annak képmelléklete nyomtatott formában is benyújtható az alábbi címre:
Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány (MTA BTK Történettudományi Intézet)
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
A szakmai önéletrajzot ebben az esetben is kérjük a fenti e-mail címre elküldeni, jelezve, hogy a pályaművet a pályázó postán küldte be.

A Kubinyi András Ifjúsági díjra benyújtott pályaművet csak elektronikus formában kell beküldeni az Alapítvány e-mail címére.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó rövid szakmai önéletrajzát és elérhetőségét pdf formátumban.
Benyújtási határidő: 2019. október 31.
Az Alapítvány kuratóriuma egy ösztöndíjat és egy ifjúsági díjat ítél oda.

Budapest, 2019. szeptember 30.

Solymosi László
a Kuratórium elnöke

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Mit rejt a gyűjtemény? – konferencia a múzeumi gyűjteménymenedzsmentről

2019. 09 17. kedd, 9:46

A Pulszky Társaság idei őszi konferenciáját a gyűjteménymenedzsment témájának szenteli, a tervezett szekciók témái között szerepel a gyűjtemény értékelése, állományvédelem és a szekrénykataszter különös tekintettel a régészeti gyűjtemények felfolgozására. Mindemellett elsősorban múzeumvezetők, illetve középvezetők számára a belső kommunikációs problémák kezeléséről szóló workshopot is kínálnak.

Mit rejt a gyűjtemény? – konferencia a múzeumi gyűjteménymenedzsmentről

Türr István Múzeum, Baja, 2019. október 17-18.

A múzeum alapja, lényege, ha úgy tetszik szíve, motorja a gyűjtemény. A gyűjtemény köré épülnek a múzeumi tevékenységek, megőrzését szolgálja az állományvédelem rendszere, feldolgozására épül a tudományos munka, hasznosítását szolgálja a kiállítás, a múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenység.

A fenti kijelentéseket a múzeumi szakmán belül remélhetőleg senki nem kérdőjelezi meg, és ez a konferencia sem fogja, ugyanakkor és éppen ezért, azt tűztük ki célul, hogy a gyűjteményi munka tartalmáról és szervezéséről gondolkodjunk. Folyamatos változások között élve és dolgozva minden múzeumnak fel kell tennie a kérdést, hogyan erősítheti meg a gyűjteményre alapuló múzeumi identitását, hogyan gyarapíthatja, gondozhatja, fejlesztheti gyűjteményét, hogyan biztosíthatja az egyensúlyt a megőrzés és a hasznosítás ellentétében?

A Pulszky Társaság és a Türr István Múzeum konferenciájának címe, Mit rejt a gyűjtemény?, arra utal, hogy a hatékony és célszerű gyűjteményi munka csak a gyűjtemény ismeretére épülhet. Ez az ismeret, tudás azonban nem állhat meg a tudományos értékelésnél, hanem ki kell terjednie a gyűjtemény történetének megismerésére, hiányainak, sűrűsödési pontjainak, továbbá jogi helyzetének, állományvédelmi állapotának, egyetemes, nemzeti és lokális jelentőségének, sőt hasznosíthatóságának, múzeumpedagógiai és közművelődési felhasználhatóságának értékelésére és nem utolsó sorban magának az értékelési folyamatoknak tudatos szervezésére, strukturálására. Hiszen csak ezeknek az információknak és ismeretnek a birtokában tervezhetők a gyűjteménymenedzsment folyamatai, rögzíthetők a gyarapítási elvek, határozhatók meg a restaurálási feladatok, alakíthatók ki a műtárgykölcsönzési protokollok, bontakozhat ki az együttműködés a gyűjteményt gondozó muzeológus és a restaurátor vagy a múzeumpedagógus, a kulturális menedzser között.

A konferencia a fentieknek megfelelően három irányból közelít a gyűjteménymenedzsment folyamatokhoz. Külön szekció foglalkozik gyűjteményfejlesztés szempontjaival. A gyarapítás és különösen az előzetes szelekció vonatkozásában a múzeumi szakmai szabályokat más közgyűjtemények, a levéltárak és könyvtárak gyakorlatával vetjük össze és áttekintjük a múzeumi gyűjtemény értékelésére vonatkozó, azokat támogató jogszabályi előírásokat.

Az állományvédelmi szekció célja, hogy általános képet adjon az állományvédelem helyzetéről és a lehetőségeiről, elsősorban azokról, amelyek nem az anyagi kiadások folyamatos növekedésével számolnak, hanem a realitásokhoz igazodva, alternatív megoldásokat kínálnak: a prevenciót, a kockázatelemzést és a fenntarthatóságot helyezik előtérbe.

A régészeti szekció a múzeumi nyilvántartási szabályokat vizsgálja egy egészen konkrét területen: a régészeti gyűjtemények vonatkozásában. Azt járjuk körül, hogy a nyilvántartási jogszabály által a gyűjteményi nyilvántartásban alkalmazható és a természettudományi szakágban megszokott szekrénykataszteri nyilvántartás kiterjeszthető-e a régészeti gyűjteményekre? Megfelelő eszköz lehet-e arra, hogy a rendkívül gyors ütemben gyarapodó régészeti gyűjtemények feldolgozása felgyorsuljon?

A gyűjteménymenedzsment olyan terület, amelynek feladatai nem korlátozhatók csak a gyűjtemény közvetlen munkatársaira, nem csupán muzeológusok és gyűjteménykezelők ügye, még ha szükségszerűen ők is a folyamatok felelősei és szervezői. A gyűjteményi munka különböző szakemberek párbeszédét, együttműködését feltételezi, ezért a konferencián külön szekció, egy workshop foglalkozik majd azzal, hogyan milyen nehézségek merülhetnek fel a belső kommunikációban és ezek hogyan kezelhetők.

A konferencia célja, hogy kérdéseket tegyen fel és azokra közösen, valamennyi résztvevőt bevonva, párbeszédre, sőt vitára hívva keressen válaszokat. Minden szekció kerekasztallal zárul, amelyen az előadók mellett meghívott vendégek is részt vesznek és a szekciók mellett workshopok is segítik a téma feldolgozását. A programot elsősorban intézményvezetőknek, gyűjteményi területen dolgozó múzeumi középvezetőknek, múzeumi kulturális menedzsereknek, muzeológusoknak, gyűjteménykezelőknek, restaurátoroknak, állományvédelmi szakembereknek ajánljuk.

A konferencia részletes programja a itt olvasható.

A konferencia megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap és Baja Város Önkormányzata támogatja.

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Régészeti rejtélyek a Pilisben: Titkos történetek vagy rejtőzködő kincsek a föld alatt?

2019. 09 17. kedd, 9:42

Ős-Buda, titkok és a tudomány – érezzük vagy tudjuk?

Voltak-e királyi temetkezések a Pilisben?

Mit adhat az amatőr fémkeresőzés a régészet tudományának?

Drónok és műhold felvételek, a térinformatikusok és geofizikusok a modern régészeti feltárásokban?

 

Folytatódik a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozata. A CEU professzorai és a velük együttműködő magyar szakemberek, valamint a társadalmi élet szereplői mutatják be a közönség számára a legizgalmasabb tudományos aktualitásokat és azok közvetlen hatását mindennapi életünkre. A globális felmelegedés, a hálózatok és a kisgyerekkori kognitív fejlődés kutatása után most a régészeté a főszerep.

A Határtalan tudás előadássorozatának keretében 2019. szeptember 19-én Laszlovszky József régész, a visegrádi királyi központ kutatója tart előadást. Felkért hozzászóló Tolnai Katalin régész, földmérő, térinformatikus, a Kitán Birodalom nomád romvárosainak kutatója, az ezt követő beszélgetésben részt vesz Benkő Elek régész, akadémikus, aki komplex környezetrégészeti vizsgálatokat folytat a Pilis területén és Szczuka Attila építész, a Szörényi Levente által támogatott Pomáz-Holdvilágárok feltárások közreműködője.

https://www.youtube.com/watch?v=eSdivZVIVks
Időpont: 2019. szeptember 19. 18 óra
Helyszín: Közép-európai Egyetem, Budapest, Nádor u. 15. Auditórium

Az esemény nyilvános és regisztráció köteles. Regisztrálni az alábbi linken kell: https://tinyurl.com/y59vpl46

Az eseményre való regisztrációval és az azon való részvétellel az érintett hozzájárul ahhoz, hogy képmását és hangját a szervezők rögzítsék, és azt televíziós adásban, online vagy nyomtatott felületen nyilvánosan felhasználják. Az eseménnyel kapcsolatos személyes adatok kezelésről szóló részletes adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: http://bit.ly/2lIo27c

Az előadások magyar nyelven folynak, angol szinkrontolmácsolással.

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Újjászülető bronzkori kézművesség – a CRAFTER projekt újabb állomása

2019. 07 11. csütörtök, 11:05

Egy évvel ezelőtt, 2018. júliusában indult útjára a Kreatív Európa Program keretében megvalósuló CRAFTER (Crafting Europe in the Bronze Age and Today) projekt. A program célja, hogy modern kézművesek segítségével élessze újjá a bronzkori Európa kiemelkedő régészeti kultúráinak kerámiaművességét és az azokból nyert inspirációkkal támogassa a modernkori kézművesség megújulását.

A CRAFTER öt európai ország nyolc intézményének együttműködésével zajlik: a Barcelonai Autonóm Egyetem és Mula város önkormányzata (Spanyolország), az EXARC (Hollandia), a Hallei Őstörténeti Múzeum (Németország), a Paraćini Városi Múzeum (Szerbia) és a debreceni Déri Múzeum valamint a budapesti MTA BTK Régészeti Intézet részvételével.

A közös munka során a programban résztvevő spanyol, német, magyar és szerb keramikus mesterek újraalkotják a bronzkori Európa kiemelkedő régészeti kultúráinak (El Argar, Délkelet-Spanyolország; Únětice/Aunjetitz, Közép-Európa; Füzesabony, Kelet-Magyarország; Vatin/Vattina, Dél-Szerbia) legszebb kerámia edényeit, melyekből 2019 őszén a négy ország mindegyikében egyszerre nyílik majd kiállítás. Magyarországon a debreceni Déri Múzeum ad majd otthont a kiállításnak. A másolatok készítésének folyamatát egy-egy hangulatos dokumentumfilm mutatja majd be, mely mélyebb bepillantást enged majd az őskori kerámiaművesség technikai fogásaiba.

Az elmúlt hónapok folyamán elkészült „In their hands” című film, melynek előzetesét most nagy örömmel adjuk közre. A film magyarországi vonatkozású részeinek elkészítésben a Déri Múzeum és az MTA BTK Régészeti Intézet munkatársai vettek részt, Gucsi László keramikus-restaurátor munkáját Balogh Csaba operatőr-rendező rögzítette. A film végleges formáját a spanyolországi La Bastida Régészeti Lelőhely Baráti Köre (ASBA) munkatársainak vezetésével nyerte el.

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Ilon Gábor és Rózsa Zoltán Schönvisner-díjat kapott

2019. 03 14. csütörtök, 10:41

Március 15-e alkalmából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter átadta a Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjakat. Idén a kitüntetéseket a Magyar Régész Szövetség által is jelölt két régész vehette át, díjazásukhoz szívből gratulálunk!

Ilon Gábor több mint harminc éves kutatói és publikációs tevékenysége, a hazai régészeti örökség népszerűsítése, a szombathelyi főiskola régésztechnikusi képzésének megszervezése, Vas megye régészeti lelőhelyeinek örökségturisztikai hasznosítása, valamint oktatói munkássága elismeréseként,

Rózsa Zoltán kiemelkedő szakmai és szervező munkásságáért, a régészet iránt elkötelezett helyi közösség kialakításáért, különösen a hobbi fémkeresősök tevékenységének a régészeti kutatásokba történő integrálásáért, továbbá az orosházi múzeum nyitott, családbarát hellyé formálásáért részesültek a kitüntetésben.


Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/allami-kitunteteseket-adott-at-gulyas-gergely-marcius-15-alkalmabol

A díjról a Wikipédián: https://bit.ly/2XVKzvX

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Összefoglaló a Magyar Régész Szövetség Egyesület 2019. március 1. napjára összehívott közgyűléséről

2019. 03 07. csütörtök, 8:42

A Magyar Nemzeti Múzeum Pollack termébe összehívott közgyűlés részben egyhangúan, részben egy-egy tartózkodással elfogadta a napirendet, az elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Fegyelmi Bizottság 2018. évi beszámolóját, valamint tiszteleti taggá választotta Vaday Andreát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, az MTA Régészeti Intézetének főmunkatársát, a PTE Régészeti Tanszékének címzetes professzorát.

Zatykó Csilla, Király Ágnes és V. Szabó Gábor elnökségi beszámolója szerint a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága elfogadta a Szövetség alapszabályának kisebb, technikai jellegű változásait. A 490.365 Ft vagyonnal rendelkező Szövetségbe 8 rendes és 5 pártoló tag lépett be, 2 tag kilépett, két tag elhunyt. A Régészet Napja Miniszterelnökség által 1 millió forinttal támogatott központi rendezvénye sikeres volt, a 22 városban megszervezett 52 rendezvényt legalább 3000 érdeklődő látogatta meg. 2018. november 12-én nagy érdeklődés övezte a hazai régészeti örökségvédelem sikereiről és kudarcairól szóló konferenciát is.

Az MRSZ elnöksége sikeresen lépett fel a fémkeresős tevékenységhez kapcsolódva 2018 novemberében napvilágot látott dezinformatív tartalmú médiamegjelenések ellen. Az aránytalan sérelmeket elszenvedő régész munkavállalók érdekei mellett kiállva határozottan lépett fel a régész munkavállalók sérelmére elkövetett indokolatlan munkáltatói intézkedések, felmentések ellen is. A Nemzeti Régészeti Stratégiát megalapozó, kormányhatározatban elfogadott szakmai koncepció szövegébe történő iratbetekintés iránti kérelem közvetett módon szintén eredményesnek bizonyult, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Nemzeti Múzeum közvetítésével eljuttatta a koncepció szövegét a régészeti kutatásokban érintett intézményeknek.

Az elnökség 2019. évi tervei között szerepelt az Év régésze – Év örökségvédője kitüntetések létrehozása, új tagok toborzása, régészeti műhelyek, munkahelyek problémamegoldó célú meglátogatása, valamint egy régész életpálya modellről és a fiatalok támogatásáról szóló kerekasztal beszélgetés megszervezése. A 2019. évi Régészet Napját a látogatottság növelése érdekben az elnökség előzetesen 2019. május 24-én késő délután és mindenekelőtt éjszaka tervezi, a „Régészet sötét oldala” – munkacímmel.

A Felügyelő Bizottság rendben találta a Szövetség 2018. évi költségvetését, a Fegyelmi Bizottsághoz a tavalyi évben nem érkezett hatáskörébe tartozó megkeresés.

A Szövetség tagsága által feltett kérdések részben a „Ki kicsoda a régészetben” adatbázissal kapcsolatos informatikai problémák megoldását, részben egy Közép-európai (V4) országokkal közösen létrehozandó régész szövetséget sürgettek, mindkét ügyön dolgozik az elnökség, önként jelentkező segítők felajánlott segítségét megköszönve.  A legtöbb kérdés a Nemzeti Régészeti Stratégiára irányult. A Szövetség elnöke megígérte, hogy valamennyi érintett intézmény, a vidéki régészképzéseket működtető egyetemek (különösen a tervezési folyamatból korábban kimaradt Miskolci Egyetem) érdekeit is képviselni fogja a stratégiatervező folyamatban. A stratégiát megalapozó koncepció szövegét az elnökség elhelyezi a Szövetség honlapján, amint hivatalosan megkapta azt a Magyar Nemzeti Múzeumtól. A múzeum március 24-ig dolgozhat a részletes stratégia szövegén, észrevételezési lehetőséget biztosítva az érintett szervezeteknek és az MRSZ tagjainak, elnökségének is. Ezután az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerül a stratégia szövegtervezete, figyelemmel az április 30-ai végső benyújtási határidőre.

Az összefoglalót összeállította:

Nagy Levente
elnökségi tag, jegyzőkönyvvezető

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Érett középkor – régészeti konferencia a BTM-ben

2019. 02 19. kedd, 11:13

2019. február 21-22-én “Érett középkor” címmel régészeti konferenciát szervez a BTM Középkori Főosztálya. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

Nyitólap / Hírek / Aktuális események /

Segítség, nem
tudok belépni!