tagtoborzo

Beszámoló az MRSZ Elnökség 2012. január 5-i üléséről

2012. 01 10. kedd, 15:48

Írta: Mérai Dóra

Az MRSZ Elnöksége 2012. január 5-én 16.00-20.00 között ülést tartott, melyen a következő, fontosabb döntéseket hozta.
Az elnökség 6 új tag felvételéről döntött: egyhangú szavazással felvette a tagok sorába Bíró Szilviát, Sebők Katalint, Siklósi Zsuzsannát, Bodnár Csabát, Sey Nikolettát, és pártoló tagként Pető Zsuzsannát. Bíró Szilviát az Elnökség egyhangúan beválasztotta a Nagyberuházási és Jogi Szakbizottsági tagjai közé.

Az Elnökség az MRSZ-be történő belépés megkönnyítése érdekében úgy döntött, hogy egyszerűsíti a tagfelvétel menetét: ezentúl elegendő a Felvételi kérelem űrlapon két MRSZ rendes tag támogató aláírását feltüntetni, nem szükséges külön ajánlólevelek benyújtása.

Mivel a régészetet érintő törvényi változások miatt már megindult az a folyamat, aminek eredményeképp több tagtársunk elveszítette állását illetve munkahelye veszélybe került, az Elnökség megszavazta egy MRSZ keretei között működő állásközvetítő adatbázis létrehozását, amellyel az éppen munkát kereső tagtársainknak nyújthatna segítséget.

A december 8-i elnökségi ülés határozata értelmében megalakult szakbizottságok beszámoltak eddigi tevékenységükről, amely az általános feladatmeghatározásra, illetve a 2001/LXIV. tv. elfogadott módosításához kapcsolódó, alternatív javaslat kidolgozására vonatkozott.

A tervezet elkészítése a 2011. december 14-én megalakult Nagyberuházási és Jogi Szakbizottság feladata volt, a kialakult helyzet súlyosságára való tekintettel a koncepció rendkívül rövid határidővel – és igen feszes munkarenddel – 2012. január elejére elkészült.
Az Elnökség a január 5-i elnökségi ülésen véleményezte és elfogadta „A beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás egységes koncepciója” című tervezetet, és január 6-án e-mailben kiküldte azt az MRSZ minden tagjának, felkérve a tagságot a munkaanyag véleményezésére. Az Elnökség a tervezettel kapcsolatban megkereste a kulturális örökségvédelem terén működő szakmai szervezeteket is. A beérkező módosító javaslatok vitájára és a szöveg véglegesítésére az Elnökség szándéka szerint a 2012. január 19-én esedékes MRSZ Közgyűlésen kerül majd sor.

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!