tagtoborzo

A Magyar Régész Szövetség a magyar régészek egyetlen szakmai érdekképviseleti szervezete. A 2005-ben alapított, jelenleg több mint 450 fős tagsággal bíró szövetség legfontosabb küldetése:

  • előmozdítani a nemzeti kulturális örökség régészeti elemeinek védelmét,
  • szakmai és tudománypolitikai kérdésekben képviselni a Magyarországon régészeti tevékenységet folytatók hivatásgyakorlással kapcsolatos érdekeit,
  • elősegíteni a régészképzés és a hivatásgyakorlás minőségi szintjének folyamatos emelését,
  • elősegíteni a hivatásgyakorlás demokratizmusának erősödését,
  • elősegíteni a régészeti tevékenység társadalmi elismerését,
  • nemzetközi szinten képviselni a magyar régész-hivatást,
  • szakmai információs rendszerek és fórumok kiépítése és működtetése,
  • kidolgozni a Régész Etikai Kódexet és saját eszközeivel elősegíteni az abban foglaltak érvényesülését,
  • a régész szakma köztestületének, a régész kamara létrehozásának kezdeményezése és elősegítése.

Bemutatkozás

Segítség, nem
tudok belépni!