tagtoborzo

A Magyar Régész Szövetség nyílt levele Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás miniszterhez és Szőcs Géza kulturális államtitkárhoz

2012. 04 23. hétfő, 15:42

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr!

A Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tavaly novemberi módosítása után újabb fordulóponthoz érkezett Magyarország régészeti örökségének ügye. A Magyar Régész Szövetség aggodalommal és értetlenséggel szemléli azt a folyamatot, amelyben az Önök minisztériuma hallgatólagos beleegyezésével múltunk értékei áldozatul esnek a rosszul értelmezett nemzetgazdasági érdekek oltárán, feladva annak esélyét, hogy azokat felelősséggel örökítsük tovább a következő generációkra.
A Magyar Régész Szövetség a sajtóból szerzett tudomást arról, hogy T/6474. számon a Kormány javaslatot nyújtott be a 2001. évi LXIV. törvény újabb módosítása érdekében, amely rendelkezések tovább szűkítik a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások elvégzésének, így közös kulturális örökségünk védelmének lehetőségeit.
Emlékeztetjük Önöket, hogy a törvény a régész szakma kizárásával kidolgozott tavalyi módosításáról nem csupán az örökségvédelem képviselői, hanem a politikai és gazdasági élet szereplői is sorozatosan lesújtó véleményüket fejezték ki az elmúlt hónapok folyamán. A Magyar Régész Szövetség megdöbbenéssel értesült arról, hogy az újbóli módosítás tervezete ahelyett, hogy – tanulva az elmúlt időszak éles kritikáiból – immáron ésszerű mederbe törekedne terelni az ország régészeti öröksége védelmének ügyét, a tarthatatlan helyzetet tovább kívánja fokozni. Értetlenül állunk az előtt, hogy a kormány törvényi kereteket biztosít Magyarország múltjának megismerését szolgáló, kivételes értéket képviselő régészeti leletek veszélyeztetéséhez.
Emlékeztetjük Önöket, hogy a Magyar Régész Szövetség tavaly októberben részletes problémaelemzést, január folyamán – éppen Szőcs Géza államtitkár úr írásbeli megkeresésére – a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás koncepcióját, majd március elején a koncepcióra épülő új törvényjavaslatot, illetve annak indoklását is eljuttatta a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához. A koncepciót a szakma, a politikai és gazdasági élet képviselői is előremutatónak minősítették. A Szövetség javaslatcsomagja világosan bebizonyította, hogy – szemben az Önök által a médiában megfogalmazottakkal – igenis lehetséges az örökségvédelem és a nemzetgazdaság érdekeinek összehangolása. Mégis, hasonlóan a 2011. novemberében elfogadott módosításhoz, az újabb törvénymódosítási javaslat is teljes mértékben ignorálja a szakmai érveket, azok figyelembe vétele helyett olyan tévutat választ, amely kulturális örökségünk kiemelkedően fontos elemei elpusztításához vezet. A Magyar Régész Szövetség károsnak ítéli a szemléletet, amely a jövő értékeit szembeállítja a múlt értékeivel. Közös jövőnk és közös múltunk együttes védelmére olyan megoldást kínál, melynek alapja a párbeszéd, a nemzeti együttműködés valódi megteremtése.
Emlékeztetjük Önöket, hogy az Országgyűlés nemrégiben fogadta el Magyarország csatlakozását a faroi egyezményhez. A megállapodás – a 2002-ben a Magyar Köztársaság által ratifikált valettai egyezmény számos pontja mellett – az ország számára olyan nemzetközi kötelezettségeket fogalmaz meg, amelyekkel a jelenlegi kulturális örökségvédelmi törvény, illetve annak tervezett módosítása határozottan szembe megy. Hazánk régészeti öröksége az európai kultúrkincs része, veszélyeztetése és egyes elemeinek elpusztítása esetén a nemzetközi közösség tiltakozására is számítaniuk kell.
Emlékeztetjük Önöket arra is, hogy a nemzeti örökség ügyének képviselete a Nemzeti Ügyek Kormányában Önökre hárul. A tavaly novemberben megindult folyamatok következményeiért, az örökségvédelem ügyének nyílt feladásáért a felelősséget Önöknek kell vállalniuk.
Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! A Magyar Régész Szövetség felelősséget érez hazánk régészeti örökségéért, így a Szövetség a jövőben a nyilvánosságot és a civil szerveződés minden eszközét fel kívánja használni annak érdekében, hogy megvédelmezze kulturális örökségünket, és rávilágítson a jelenlegi szabályozás tarthatatlanságára, valamint elérje annak mihamarabbi megváltoztatását. Emellett természetesen a Magyar Régész Szövetség – érzékelve annak égető szükségét – immáron sokadjára ajánlja fel Önöknek szakértő segítségét.

Nyitólap / Hírek / Szakmai hirdetmények /

Segítség, nem
tudok belépni!