tagtoborzo

Az ICOMOS nyilatkoz

2011. 11 04. péntek, 8:16

Írta: Jankovich-Bésán Dénes

Az Örökségvédelmi Törvény módosítási tervezete több ponton sérti a régészeti örökségvédelem, és ezáltal a Magyar Állam tulajdonosi érdekét, mivel a földben rejlő régészeti objektumok és műtárgyak pusztulásához, szakszerűtlenül elsietett, és ezért hiányosan dokumentált feltárásához vezethet. A régészeti örökség érdekében a törvénytervezet alábbi módosítását javaslom:

- nincs ellenvetésem az előzetes régészeti dokumentáció fogalmának és tartalmi végzésének a bevezetése ellen;
- nincs ellenvetésem a próbafeltárásnak és az előzetes feltárásnak a 30 napban való rögzítése ellen, ha
- olyan nagyberuházásoknál, ahol nem egy, hanem több régészeti lelőhely van, a 30 nap lelőhelyenként értendő;
- a 30 napot meghaladó idejű régészeti munka nem az ásatásvezető és intézménye, illetve a beruházó megegyezésétől függ, hanem a régész kezdeményezése és az Ásatási Bizottság javaslata alapján a KÖH mint szakhatóság döntésétől – a beruházónak csak véleményezési joga lehet ebben a kérdésben;
- a beruházás értékének max. 1 %-os limitálása csak a 30 napot meg nem haladó munkálatokra vonatkozik, az afölötti időben végzett munka elvégezhetőségére arányosan növekszik. A 30 napon túli munkavégzés egyeztetésére az elõzõ pontban említett eljárási módot kell alkalmazni.

Ezzel kapcsolatban jogos felhívni a figyelmet arra, hogy a beruházások előkészítése gyakran hosszabb időt vesz igénybe, mint maga a feltárás.
Az ügymenet felgyorsítása, a feltárások minél korábbi kezdése a jelenleg tapasztalható feszültséget már önmagában is a legtöbb esetben feloldaná.

Visy Zsolt
ICOMOS
Régészeti  Mûemlékhelyek Szabizottság (ICAHM Hungary) elnöke

Módosítás: (2011. november 18. péntek)

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!