tagtoborzo

Az Elnökség állásfoglalása és közleménye

2010. 01 24. vasárnap, 8:43

Írta: Jankovich-Bésán Dénes

A Magyar Régész Szövetség Elnöksége január 17-én ülést tartott, és áttekintette a 2010. augusztusában végrehajtott szervezeti változások óta eltelt időre vonatkozóan a szakma helyzetét. Az elnökség megnyugvással érzékelte, hogy a KÖSz megszüntetése nem eredményezett nagyarányú elbocsátásokat és ezáltal egzisztenciák sem kerültek tömegesen veszélybe, mint attól sokan tartottak. Sajnálattal érzékeljük viszont, hogy a jogutód szervezet, a NÖK jövőjével kapcsolatos hosszú távú elképzelések továbbra is homályban vannak.

Az elmúlt év végén szövetségünknek módja nyílt a múzeumi törvény (1997. évi CXL. tv.) módosításainak véleményezésére. Az új javaslatból számunkra nem körvonalazódott a változtatások irányát kijelölő koncepció, inkább a jelenlegi helyzethez való igazításra irányuló törekvés. A muzeális intézmények megszűnésére, a szakmai normatívák hiányára, a megyei és városi múzeumok közötti átláthatatlan és követhetetlen hatásköri átfedésekre, a muzeológusokkal szemben támasztott szakmai követelmények tisztázatlanságára mutattunk rá, és módosítási javaslataink ezen rendelkezések pontosítására irányultak. Indítványoztuk például, hogy az évtizedek óta áhított, de soha el nem készült szakmai normatívák bevezetésére a törvény állapítson meg határidőt. A gyűjtemények megvédése érdekében határozottabb intézkedéseket javasoltunk a muzeális intézmények megszűnése esetére. A megyei és városi múzeumok közötti gyűjtőterület, illetve gyűjtőkör-megosztás — ha már elkerülhetetlen — csak törvényben szabályozott keretek között történhessen, a területi lefedettség ne szenvedjen csorbát.

Az elmúlt évtizedben a fenntartó önkormányzatok eltérő anyagi lehetőségei a korábban egységes múzeumi szervezetet szétzilálták. Több helyen vita és ellentét alakult ki a megyei múzeum és egyes városi múzeumok között. A feladatellátás átláthatósága érdekében javasoljuk, hogy a területi illetékesség tekintetében a megyei múzeum elsőbbsége egyértelmű legyen. Ezen túl azonban miniszteri rendelettel a gyűjtőterület/gyűjtőkör esetleges megosztásának feltételeiről lehetne rendelkezni (pl. hányféle megosztás lehetséges, milyen időközönként változtatható, a gyűjteményi anyag esetleges átadásának feltételei, stb.)

Aggodalommal tölt el bennünket a megyei múzeumok helyzete. Úgy tűnik, hogy egyes megyékben az országos méretű takarékossági intézkedések a működőképesség határán túl terjeszkednek, és ezzel veszélybe kerül egy olyan intézményhálózat léte, mely sokkal nagyobb érték annál, minthogy megsemmisüljön, a gyűjtemények méltatlan környezetbe kerüljenek. Múzeumépületek kiürítéséről, intézmények összevonásáról, radikális forráscsökkentésről szólnak a hírek. Minden jel arra mutat, hogy egyes fenntartó önkormányzatok — megyei és települési szinten egyaránt — szabadulni igyekeznek a múzeumaiktól. A Magyar Régész Szövetség 2006-ban már közzétett egy nyilatkozatot, melyben a megyei múzeumi hálózat fenntartása mellett sorakoztattuk fel a szakmai érveket. (Akkor regionális szervezetbe tervezték kényszeríteni ezeket az intézményeket). Most ennél komolyabb veszélyt látunk a múzeumi hálózat léte felett, mellyel kapcsolatban jó lenne tisztán látni a kormányzati elképzeléseket. A Magyar Régész Szövetség sem gondolja, hogy a több száz múzeum fenntartása állami kötelezettség lenne, de tisztázni szükséges, hogy melyek az állami feladatok, és az ahhoz rendelt intézményeket állami kezelésbe kellene vonni, és működtetésüket nem szabadna helyi érdekek és tiszavirág-életű alkuk tárgyává tenni. Az sem engedhető meg, hogy a — sok esetben jogosan — bezárásra ítélt kismúzeumokban felhalmozott kulturális örökség veszendőbe menjen, ezért erre vonatkozóan is szükséges lenne szakmai konszenzuson alapuló intézkedéseket tenni. Ezzel lenne elkerülhető az utólagos felzúdulás és tiltakozás.

Mivel azt tapasztaljuk, hogy ezeket a kérdéseket a jelenlegi kulturális kormányzat sem kívánja előzetes szakmai viták tárgyává tenni, ezért az elnökség lépéseket tesz egy ilyen eszmecsere megszervezésére. Az eredményről természetesen tájékoztatni fogjuk a tagságot is.

Az elnökség döntött arról, hogy az évi rendes közgyűlést február végén tartjuk.

Módosítás: (2011. január 24. hétfő, 15:38)

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!