tagtoborzo

Avar kori temető semmisülhet meg a stadion alatt

2012. 07 23. hétfő, 21:33

A Magyar Régész Szövetség megütközéssel fogadta az Országgyűlés által 2012. június 11-én megszavazott, a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról szóló törvényben tükröződő, kulturális örökségünket fenyegető szemléletet. A LXXV. számon elfogadott jogszabály ugyanis kimondja, hogy a projekt kivételt képez a jelenleg hatályos kulturális örökségvédelmi törvény alól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egykor Népstadion  területén elhelyezkedő műemléképületeket és régészeti lelőhelyeket, többek között egy avar temető sírjait a munkálatok folyamán szabadon el lehet pusztítani. Egyben belátható az is, hogy a törvény – az örökségvédelmen is túlmutató – veszélyes jogi precedenst is teremt.

 

A törvény

A  javaslatot benyújtó képviselők indoklása szerint a fenti  állami ingatlanfejlesztést az egyes engedélyezési eljárások rugalmas alkalmazásával kívánták elősegíteni.Ezért az újonnan alkotott törvény kimondja, hogy a mintegy 60 hektárnyi területet érintő projekt esetében a kulturális örökség védelmére és az ezzel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Aggodalomra egyrészt az intézkedés mögött felsejlő szemlélet adhat okot, miszerint az örökségvédelmi tevékenység nem egyéb, mint a beruházást akadályozó, lassító tényező, melyet az adott projekt kivitelezése érdekében minimalizálni szükséges. A másik,az örökségvédelmen túlmutató aggálynak az tekinthető, hogy az állam, aki a hatályos jogszabályok őre és felelőse, bármilyen ügyben előzetesen felmentést adhat magának az érvényes – és adott esetben a jelenlegi Parlament által megszavazott –  törvények alól, ha érdekei úgy kívánják. Az örökségvédelmi előírások hatályon kívül helyezésére a magyar társadalom viszonylag kis szelete kapja fel a fejét. Ugyanez esetleg nem lenne elmondható a Büntető törvénykönyv néhány cikkelyének felfüggesztése esetén.

 

A törvény a nemzetközi keretegyezmények tükrében

A jogszabály több ponton szembetalálkozik a Magyarország által is elfogadott, örökségvédelemmel kapcsolatos nemzetközi egyezmények szellemével és koncepciójával. Elsősorban a a régészeti örökség védelméről szóló Máltai egyezményt kell megemlíteni, amely  kimondja, hogy az azt aláíró tagállamok törekszenek a fejlesztési és régészeti követelmények összehangolására. Az már szinte ironikus, hogy néhány héttel a fenti törvényjavaslat benyújtása után csatlakozott hazánk a Farói keretegyezményhez, és ezzel kifejezte, hogy kész beemelni a kulturális örökségvédelem szempontjait valamennyi ágazat politikájába. Az egyezmény kimondja, hogy a közös európai kultúrkincsért – amelynek része a magyarországi régészeti örökség is – a csatlakozó országok közösen tartoznak felelősséggel. Mindezek szöges ellentéte tükröződik az említett, újonnan elfogadott törvény szövegében, mely minimálisan sem törekszik a beruházás során létrejövő és a már meglévő kulturális értékek együttes megőrzésére. Az istvánmezei rehabilitációs program kapcsán úgy tűnik, hogy egyes – az állam által jóváhagyott – esetekben polgárjogot nyerhet a beruházáshoz kapcsolódó örökségvédelmi tevékenység teljes kiiktatása.

 

A nemzeti vagyon és a közérdek szolgálata

A fenti törvény nem veszi figyelembe azt az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásában megfogalmazott szempontot sem, miszerint az Alaptörvény megalkotói vállalják, hogy örökségüket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápolják és megóvják.

Nemzeti vagyonunknak, kultúránknak az a része, amely a Budapesti Olimpiai Központ alatt rejlik, a törvény következtében végleg eltűnhet, régészeti kutatás nélkül. A terület múltjáról, az itt rejlő értékekről így csak annyit fogunk tudni, amit az 1950-es évek elején történt régészeti leletmentés során kiderítettek. Ekkor az egykori Népstadion keleti oldalánál egy avar kori temető mintegy 40 sírját tárták fel. A fenti törvénynek köszönhetően azonban a feltehetően többszáz síros temető nagy része a beruházáshoz kapcsolódó földmunkák áldozatává válhat. Leletmentésre, információmentésre a lelőhellyel kapcsolatban nem adódik többé lehetőség.

A Magyar Régész Szövetség elismeri a beruházói igényeket az egyes fejlesztésekhez kapcsolódó régészeti munkák tervezhetősége, ütemezésük és költségigényük meghatározása iránt, azonban mindezt összeegyeztethetőnek látja az örökségvédelem – a hazánk által aláírt nemzetközi egyezményekben is előtérbe helyezett – érdekeivel. Épp ezért az év elején egy a beruházói igényekhez messzemenően alkalmazkodó és a kulturális örökség védelmét is szem előtt tartó szakmai koncepciót juttatott el mind a politika, mind a beruházói oldal szereplőinek. A Szövetség ezúton is kifejezi reményét, hogy a készülő kulturális örökségvédelmi szakpolitikai stratégia kidolgozása a koncepcióban megfogalmazottak figyelembevételével történik majd, és egyúttal ismételten felajánlja szakértő segítségét.

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!