tagtoborzo

Ki lehet az MRSZ Pártoló Tagja?

Bárki, aki céljainkkal egyetért. A Pártoló Tagok olyan magyar vagy külföldi magán- vagy jogi személyek, akik az MRSZ  célkitűzéseivel, az Alapszabályban leírt elvekkel egyetértenek, és pártoló tagsági díjat fizetnek. Tagsági díj egy évre: 2000 Ft

 

A pártoló tagsággal járó előnyök:

  • hírlevelet kapnak;
  • értesülnek az MRSZ kiadványairól és a szövetséghez kapcsolódó eseményekről;
  • amennyiben a szakmában tevékenykednek, használhatják az MRSZ állásközvetítő oldalát;
  • évente részletes beszámolót kapnak a szervezet elnökétől az MRSZ munkáját és eredményeit illetően, illetve hosszabb távú terveinek, célkitűzéseinek aktuális állásáról.

Emellett amennyiben ehhez hozzájárulnak, Kiemelt Pártolóink nevét közzétesszük weboldalunkon.

 

Tagfelvétel

A tagfelvételről az előzetesen kitöltött pártoló tagsági kérvény alapján az MRSZ elnöksége dönt. A pártoló tagokról az elnökség nyilvántartást vezet, az adatokat szigorúan bizalmasan kezelve. Valamely személy pártoló tagságának megszűnése esetén adatai a nyilvántartásból azonnal, de legkésőbb a tagság megszűnését követő öt napon belül törlendők.

 

Tagság megszűnése

• a tag kilépésével;

• a tag halálával;

• a tag kizárása esetén;

• a szövetség jogutód nélküli megszűnésével.

 

A pártoló tagságról

Segítség, nem
tudok belépni!