tagtoborzo

A Magyar Régész Szövetség állásfoglalása a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás és a kulturális örökségvédelem szervezeti kereteit érintő jogszabályváltozásokról

2012. 09 23. vasárnap, 18:23

Az elmúlt napokban több olyan, újból a szakma teljes mértékű kizárásával kidolgozott, számos ponton inkonzisztens jogszabály-módosítás látott napvilágot, amelyek a régészeti örökségvédelmi feladatellátást, ezzel pedig az örökség megőrzésének jövőbeli lehetőségeit alapjaiban határozzák meg. A Magyar Régész Szövetség álláspontja szerint azok a szinkronban végbemenő, rendkívül káros folyamatok, amelyek egyrészt a magyarországi kulturális örökségvédelem szervezeti kereteinek és működésének szétzilálásához, másrészt a nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feladatellátás lehetőségeinek, régészeti lelőhelyeink védelmének drámai gyengítéséhez vezettek az elmúlt közel két évben, immáron véglegesen összeértek.

Meggyőződésünk, hogy a kormány a kulturális örökségvédelmi törvény tavaly novemberi módosításának egyértelmű kudarcából – amely egyebek mellett közel tucatnyi fejlesztési projekt több mint fél éves késéséhez vezetett – nem a megfelelő következtetéseket vonta le. Az a tény, hogy az elmúlt mintegy 10 hónap alatt 5 alkalommal változott a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás jogszabályi háttere szintén arról tanúskodik, hogy a kialakított keretek nem váltották be a hozzájuk fűzött politikai reményeket sem.

Szövetségünk megdöbbenéssel tapasztalta, hogy mindezek ellenére a 2012. szeptember 14-én megjelent, 257/2012. számú kormányrendelet ahelyett, hogy ésszerű irányba fordította volna a tavaly novemberi törvénymódosítással létrehozott, a nagyberuházásokhoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátását biztosítani hivatott, ám működésképtelennek bizonyult rendszert, annak fenntartásáról, sőt bürokratikus körbebástyázásáról rendelkezik. Mindez annál is inkább érthetetlen, mivel idén január óta a döntéshozók birtokában van egy racionális, hosszú távú megoldást jelentő, a szakmai oldal által kidolgozott és a beruházók számára is elfogadható, a nemzeti örökség védelmét valóban biztosítani képes alternatív javaslat.

Mindemellett a 257/2012., valamint a 266/2012. számú kormányrendeletekben foglaltak a nemzeti örökség védelmének lehetőségét drámai módon tovább szűkítik. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetésével, utódszervezetei és az örökségvédelmi irodák immáron közvetlen politikai irányítás alá vonásával az örökségvédelem független, a társadalomban ellátott feladatának megfelelően a gazdasági és politikai érdekekkel szemben szigorúan szakmai megfontolásokat érvényesítő működésének az elmúlt két évben minimálisra csökkent lehetőségeit is felszámolták. A Magyar Régész Szövetség meggyőződése, hogy ezzel a lépéssel, különösen pedig a megyei kulturális örökségvédelmi irodák kormányhivatalokba történő teljes beolvasztásával a döntéshozók immáron véglegesen utat nyitottak a rövidtávú, akár lokális szintű egyéni vagy csoportérdekek érvényesülési lehetőségének a nemzeti örökség megmentésének és gondozásának magasabb, társadalmi szintű érdekeivel szemben.

A Magyar Régész Szövetség véleménye szerint az elmúlt hónapok fentiekben összegzett párhuzamos folyamatai összességében az örökség hatékony védelmének szakmai szervezeti kereteinek széteséséhez vezettek, és olyan jogszabályi környezetet teremtettek, amely a hazai és európai kulturális örökség komoly károsodását eredményezhetik majd.

Nyitólap / Hírek / Közlemények /

Segítség, nem
tudok belépni!